Transformation (Chuyển hóa)

Transformation (Chuyển hóa)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Transformation

Lời dẫn giải
Nhân vật trung tâm của lá bài ngồi trên một bông hoa lớn của hư vô, tay cầm các biểu tượng hóa độ – thanh kiếm cắt ngang ảo tưởng, con rắn lột xác để tự trẻ hóa, dây xích giới hạn bị đứt rời, biểu tượng âm dương của sự đối lập siêu việt. Một cánh tay của nhân vật đặt trong lòng, rộng mở và tiếp nhận. Tay kia duỗi xuống chạm vào miệng của một khuôn mặt say ngủ, biểu trưng cho sự im lặng khi chúng ta đang nghỉ ngơi.
Đây là thời điểm để buông bỏ một cách sâu sắc. Hãy để lại những đau khổ, buồn phiền hay khó khăn, chấp nhận “bản chất” của nó. Điều này rất giống với trải nghiệm của Đức Như Lai khi sau nhiều năm tìm kiếm, ngài đã buông bỏ bởi biết rằng: Ngài chẳng thể làm được gì hơn. Chính vào đêm đó, Ngài đã giác ngộ. Sự chuyển hóa xuất hiện, giống như cái chết, vào đúng thời điểm của nó. Và, giống như cái chết, nó đưa bạn từ chiều không gian này đến chiều không gian khác.
Chuyển hóa
Một thiền sư không chỉ là người thầy. Mọi tôn giáo đều chỉ có những người thầy. Họ dạy bạn về các môn pháp mà bạn chưa biết, rồi họ yêu cầu bạn phải tin tưởng, bởi vì đó là cách duy nhất để đưa những trải nghiệm môn pháp vào thực tế khách quan. Không có người thầy nào biết về giáo pháp cả – họ chỉ tin tưởng; và truyền tải niềm tin của mình đến người khác mà thôi. Thiền không phải là thế giới của những người chỉ có niềm tin, không dành cho những người trung thành; mà cho những linh hồn táo bạo có thể buông bỏ sự tin, không tin, hoài nghi, lý do và cả tâm trí; từ đó, bước vào sự tồn tại thuần túy của chính họ mà không có bất kỳ rào cản nào. Thiền mang lại sự chuyển hóa vô cùng to lớn. Do đó, hãy để tôi nói rằng: trong khi những người nghiên cứu triết học nghĩ: Thiền liên quan đến sự biến hóa – một dạng của chuyển đổi. Nó là thuật giả kim đích thực: nó biến bạn từ kim loại thường thành vàng.
Tuy nhiên, ngôn ngữ của Thiền phải được hiểu, không bằng tri thức lý luận mà bằng trái tim yêu thương của bạn; hoặc thậm chí bạn chỉ cần lắng nghe, không bận tâm xem nó đúng hay sai. Và bất chợt bạn nhìn thấy nó, thứ đã lảng tránh bạn cả cuộc đời. Đột nhiên, cái mà Đức Như Lai từng gọi là “tám vạn bốn ngàn pháp môn” bỗng mở ra.The Card
The central figure in this card sits atop the vast flower of the void, and holds the symbols of transformation-the sword that cuts through illusion, the snake that rejuvenates itself by shedding its skin, the broken chain of limitations, and the yin/yang symbol of transcending duality. One of its hands rests on its lap, open and receptive. The other reaches down to touch the mouth of a sleeping face, symbolizing the silence that comes when we are at rest.
This is a time for a deep let-go. Allow any pain, sorrow, or difficulty just to be there, accepting its "facticity". It is very much like the experience of Gautam Buddha when, after years of seeking, he finally gave up knowing there was nothing more that he could do. That very night, he became enlightened. Transformation comes, like death, in its own time. And, like death, it takes you from one dimension into another.
Osho's Teachings
A master in Zen is not simply a teacher. In all the religions there are only teachers. They teach you about subjects which you don't know, and they ask you to believe, because there is no way to bring those experiences into objective reality. Neither has the teacher known them-he has believed them; he transfers his belief to somebody else.
Zen is not a believer's world. It is not for the faithful ones; it is for those daring souls who can drop all belief, unbelief, doubt, reason, mind, and simply enter into their pure existence without boundaries. But it brings a tremendous transformation. Hence, let me say that while others are involved in philosophies, Zen is involved in metamorphosis, in a transformation. It is authentic alchemy. it changes you from base metal into gold.
But its language has to be understood, not with your reasoning and intellectual mind but with your loving heart. Or even just listening, not bothering whether it is true or not. And a moment comes suddenly that you see it, which has been eluding you your whole life. Suddenly, what Gautam Buddha called 'eighty-four thousand doors' open.

Excerpted from ‘Zen - The Solitary Bird, Cuckoo of the Forest’ by Osho

Ads Belove Post