Osho nói về Phật

Osho nói về Phật

Price:

Read more


Hiện nay, có quá nhiều Website và YouTube Channel sử dụng Brand THIENOSHO (Việt ngữ) và OSHOMEDITATION (Anh ngữ) để phục vụ cho việc kiếm doanh thu từ quảng cáo online.
Trong số đó có website NGUYENVANCHUONG.COM.
Chính vì lý do đó, THIENOSHO và OSHOMEDITATION chính thức gửi thông cáo này đến toàn thể các bạn Thiền Osho.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN

'Phật đã bị hiểu lầm rất nhiều, không chỉ bởi kẻ thù của ông ấy mà còn bởi bạn bè của ông ấy nữa - thực ra bị hiểu lầm bởi bạn bè còn nhiều hơn là bởi kẻ thù.
Ông ấy đã bị hiểu lầm hơn bất kì ai khác trên thế giới này. Và lí do là ở chỗ ông ấy là một trong những thầy sâu sắc nhất.
Sáng suốt của ông ấy sâu sắc đến độ nhất định là ông ấy phải bị hiểu lầm.
Tôi không diễn giải Phật chút nào bởi vì tôi không phải là Phật tử, tôi không phải là tín đồ. Tôi có kinh nghiệm về cùng điều như Phật Gautama, cho nên khi tôi nói về Phật, điều đó như là tôi đang nói về bản thân mình vậy.
Đây không phải là bình luận, đây không phải là diễn giải. Phật chỉ là cái cớ để truyền trao hiểu biết của riêng tôi cho bạn.
Để điều này được ghi nhớ rằng đây là kinh nghiệm của riêng tôi mà tôi đang nói ra. Tôi đang dùng Phật như cái móc để treo hiểu biết và kinh nghiệm riêng của mình.
Và tôi yêu con người này. Tôi đang trong tình yêu mênh mông với con người này, bởi vì không ai khác đã từng chạm tới chiều sâu như vậy như Phật Gautama. Ông ấy vẫn còn là đỉnh Everest, đỉnh cao nhất mà tâm thức con người đã từng đạt tới.' - Osho
Please visit:
My Official Website  here.
My Official Channel here.
My Official FanPage here.
My Official Group here.
THANK YOU!
#thienosho #tudienthienosho #oshomeditation

0 Đánh giá

Ads Belove Post