ANH NGỮ THIỀN OSHO - LOVE - YÊU

ANH NGỮ THIỀN OSHO - LOVE - YÊU

Price:

Read more


YÊU
Điều khó khăn nhất trong cuộc sống là chấp nhận tình yêu.
Khi ai đó nói: "Anh yêu em", hãy lắng nghe. Cho dù bạn có nói hay là không, ở đâu đó bên trong bạn vẫn là 'không' - bởi vì bạn không thể nào chấp nhận cái ý tưởng rằng bạn xứng đáng được yêu thương, rằng bất kỳ ai cũng có thể yêu bạn. Anh ta ắt hẳn đang lừa bạn, anh ta ắt hẳn đang gạt bạn; anh ta chắc phải có ý đồ này nọ trong đầu. Anh ta muốn khai thác bạn.
Không có phụ nữ nào tin vào điều đó khi bạn tuyên bố với cô ấy: "Anh yêu em." Cô ấy nghĩ, "Anh chàng này đang cố khai thác cơ thể mình đây. Hắn đang muốn sử dụng mình như một thứ đồ vật." Cô ấy miễn cưỡng, cô ấy tạo ra mọi loại rào cản; cô ấy gạt bỏ, cô rút lui. Đây là những phương cách để xem xem bạn có thực sự yêu cô ấy không. Cô ấy sẽ tạo ra mọi loại chống đối tình yêu của bạn và sẽ chờ đợi và xem xem liệu yêu của bạn có còn sống hay không. Trừ khi cô ấy tin chắc rằng bạn yêu cô ấy, cô ấy sẽ không chấp nhận tình yêu của bạn đâu. Và thậm chí sau đó, sự chấp nhận ấy cũng chỉ là bề ngoài thôi; chẳng mấy chốc cô ấy sẽ bắt đầu cằn nhằn bạn, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ bắt đầu trả thù, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ chiến tranh với bạn.
Và điều tương tự cũng đúng đối với đàn ông - thậm chí còn hơn thế. Đó là lý do tại sao không có người phụ nữ nào tuyên bố với bất kỳ đàn ông nào rằng "Em yêu anh." Cô ấy không bao giờ khởi động cái quá trình này, bởi vì nói với bất kỳ đàn ông nào câu "Em yêu anh," có nghĩa là hiểm họa. Anh ta sẽ tẩu thoát, anh sẽ xa chạy cao bay ngay lập tức!
Phụ nữ chỉ lùi lại, nhưng cô ấy không rút lui hoàn toàn; cô ấy rút lui vừa đủ đến một chừng mực nào đó. Cô dọn sẵn một phương án. Ngay cả khi cô ấy nói không, cô ấy cũng khéo nói đến độ bạn cảm thấy một khả năng là có...
Người đàn ông cho rằng từ 'không' mà cô ấy nói, có nghĩa là 'có'. Lửng lơ đâu đó, cách cô ấy nói nó... từ này nghĩa là 'không', nhưng nó mang nghĩa 'có'. Cô ấy rút lui đủ xa để cho bạn vẫn còn khả năng vươn tới được. Nhưng đàn ông thực sự phát hoảng.
Đàn ông có giới tính yếu hơn. Đây là tuyên bố phân loại của tôi: đàn ông là một giới tính yếu hơn. Phụ nữ mang giới tính mạnh mẽ hơn nhiều.
Thiên nhiên đã làm cho cô mạnh hơn. Cô ấy phải mạnh mẽ hơn để còn sinh con, còn mang đứa trẻ chín tháng trong tử cung. Cô ấy có một cơ thể chống chọi hơn, cô ấy sống thọ hơn đàn ông, cô ấy khỏe mạnh hơn đàn ông. Nhiều đàn ông tự tử, xấp xỉ gấp đôi số phụ nữ. Mặc dù phụ nữ nói về tự tử - đôi khi thậm chí họ dùng thuốc tự vẫn, nhưng luôn dùng theo cách mà họ có thể được cứu sống. Trong số mười vụ tự tử, chỉ có một người thành công, và tôi cho rằng do sơ suất nào đó ngoài dự kiến! Nhưng số đàn ông tự tử gấp đôi so với phụ nữ và cũng gấp đôi số đàn ông phát điên so với phụ nữ.
Đàn ông có giới tính yếu hơn rất nhiều. Anh ta không có sức đề kháng: anh ta ngã bệnh nhiều hơn, anh ta sống không thọ lắm - kém hơn năm tuổi so với phụ nữ... Vì vậy, khoảnh khắc phụ nữ tuyên bố: "Em yêu anh", anh ta phát hoảng.
Một sannyasin đã hỏi, "Tại sao mỗi khi một  phụ nữ tiếp cận tôi, tôi lại trở nên phát hoảng và điếng người?" Nó không phải là vấn đề riêng lẻ, có tính cá thể. Mọi đàn ông đều trở nên phát hoảng khi một phụ nữ tiếp cận anh ta. Đó là lý do tại sao phụ nữ trên toàn thế giới đã quyết định không tiếp cận đàn ông, không bao giờ khởi đầu bất cứ điều gì - chỉ chờ đợi.

Phụ nữ hoạt động như một cái bẫy chuột: cô ấy chỉ đơn giản đợi cho con chuột chui vào. Và chuột tới! Hắn sẽ lượn vòng quanh, vài vòng, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, theo dõi, áp sát hơn chút xíu và xem xem liệu có bất kỳ hiểm họa nào hay không. Và thế rồi, từ từ chầm chậm, anh ta sập bẫy.
Và sau đó, phụ nữ luôn có thể nói: "Em đã chưa bao giờ theo anh!" Và cô ấy đã luôn theo đuổi bạn. Cái bẫy chuột cứ theo dõi, xem chuột đang đi đâu, sẽ làm gì, đang ở bao xa. Nhưng phụ nữ vẫn giữ tách rời, cách biệt; đó là một phần của sức hấp dẫn và vẻ đẹp nữ tính của cô ấy.
Nếu cô ấy nhảy lên bạn, bạn sẽ đào tẩu! Thử hình dung một cái bẫy chuột rượt theo một con chuột xem - bạn có nghĩ rằng nó sẽ bắt được chuột không? Không đời nào! Chuột sẽ chạy tọt vào trong hang và cạch đến già không dám thò mũi ra!
Trích từ quyển 'Thần học Huyền bí' của Osho

LOVE
The most difficult thing in life is to accept love.
When somebody says "I love you", listen. Whether you say it or not, somewhere inside you there is a no — because you cannot accept the idea that you are worth loving, that anybody can love you. He must be cheating you, he must be deceiving you; he must have some ends in his mind. He wants to exploit you.
No woman believes it when you tell her, "I love you." She thinks, "This man is trying to exploit my body. He wants to use me as an object." She is reluctant, she creates every kind of barrier; she rejects, she withdraws. These are her ways to test whether you really love her. She will create every kind of objection to your love and will wait and will see whether your love is still alive. Unless she is convinced totally that you love her, she will not accept your love. And even then that acceptance is only superficial; soon she will start nagging you, soon she will start taking revenge, soon she will be fighting with you.
And the same is true about men — even more so. That's why no woman ever says to any man, "I love you." She never initiates the process, because to tell any man, "I love you" means danger. He will escape, he will escape immediately!
The woman only withdraws, but she does not withdraw totally; she withdraws only so far. She remains in a way available. Even if she says no she says it in such a beautiful way that you feel there is a possibility of yes...
The man thinks that a woman's no means yes. Somewhere, the way she says it... the word is no, but it carries the meaning of yes. She withdraws only so far that she remains within your reach. But man really becomes afraid, very much afraid.
Man is a weaker sex. This is my categorical statement: man is a weaker sex. The woman is a far stronger sex.
Nature has made her more strong. She has to be more strong to give birth to children, to carry the child for nine months in the womb. She has a more resistant body, she lives longer than man, she is more healthy than man. More men commit suicide, almost double the number of women. Although women talk about suicide — sometimes they even take pills, but always in such a way that they can be saved. Out of ten attempted suicides only one succeeds, and that I also think by some mistake! But twice as many men commit suicide in comparison to women, and also double the number of men go mad in comparison to women.
Man is a very much weaker sex. He has no resistance: he falls ill more, he lives less — five years less than women... So the moment a woman says, "I love you," he becomes very much afraid.
One sannyasin has asked, "Why is it that whenever a woman approaches me I become frightened and scared?" It is not an individual, personal problem. Every man becomes afraid when a woman approaches him. That's why women all over the world have decided not to approach men, never to initiate anything — wait.
The woman functions like a mousetrap: she simply waits for the mouse to come in. And the mouse comes! He will go round and round, make a few circles, look here and there, watch, come a little closer and see whether there is any danger or not. And then, slowly slowly, he will be caught.
And then the woman can always say, "I was never after you!" And she has always been after you. That mousetrap was watching, looking where the mouse is going, what he is doing, how far he is. But the woman remains very detached, aloof; that is part of her feminine beauty and attraction.
If she jumps upon you, you will escape! Just think of a mousetrap running after a mouse — do you think it will ever catch a mouse? Impossible! The mouse will run into its hole and never come out!
Excerpted from 'Theologia Mystica' by Osho 

0 Đánh giá

Ads Belove Post