ANH NGỮ THIỀN OSHO - TEARS - NƯỚC MẮT

ANH NGỮ THIỀN OSHO - TEARS - NƯỚC MẮT

Price:

Read more


TEARS

People have almost lost the dimension of tears.

They allow tears only when they are very much in deep pain or suffering. They have forgotten that tears can also be of happiness, tremendous delight, or celebration.

Tears have nothing to do with suffering or happiness. Tears have something to do with anything that is too much inside and wants to overflow. It may be happiness, it may be unhappiness.

Anything that is too intensely there, unbearably there, overflows; the cup is too full. The tears come out of too-muchness. So enjoy them.

The whole world has to learn again the beauty of crying and weeping and tears, because if you cannot celebrate through tears it means you never overflow with happiness.

It means you only overflow when you suffer, when you are in deep pain. The logic is simple. It means that you have lost the dimension of happiness — being so happy that you come to a point where the cup is overflowing.

Excerpted from 'Above All, Don't Wobble'  by Osho

The heart is frozen... and the tears are the beginning of its melting. The more you allow tears, the more the heart will melt. And because you have never really cried in your life, the heart has forgotten how to melt. But it is beginning to. It is again getting the spark... it is sprouting.

So don't be worried about why you are crying — sometimes for sadness, good, sometimes in joy, good. Sometimes even if there is a mixed feeling — on the one hand it is sad and on another hand it is delightful — don't be worried about it.

Just go on pouring yourself out in your tears.

Tears are one of the most beautiful things. They unburden you and they cleanse your vision... not only the physical vision. They cleanse the physical vision — tears are basically meant to clear the dust from the eyes — but spiritually also they cleanse the vision. The capacity to see becomes clearer, innocent, and the heart starts melting.
Tears are the language of the heart. Just as thoughts are the language of the mind, tears are the language of the heart. Tears are the poetry of the heart.
It doesn't matter whether you are crying in sadness or happiness. What matters is that you are crying, that you are totally in it. And don't hold them! Don't hesitate, don't feel embarassed, don't feel shy.

Become like a small child. Don't judge, and soon they will be coming like a flood. And with their coming your heart will start functioning again. It will start getting warmth, it will become alive. And in the shadow, love will grow.

Excerpted from 'Only Losers Can Win In This Game'  by Osho

The tears are the greatest possible prayer. Don't be worried about analyzing them, don't try to interpret them; they are beyond interpretation and beyond analysis. Words will not be adequate to say anything about the tears. Tears come from a deeper source than words. And if tears are coming, all that is needed is not to think about them but to allow them, to give them an intensity, to give them a kind of totality. You will understand those tears only when you are not hesitant about going into them, when you are not somehow holding yourself back. Go into them utterly.

Become tears, and when tears come, enjoy. You are overflowing. Thinking of love, if tears don't come — then you were not thinking about love. Thinking of God, if tears don't come then your thinking is futile, impotent. Listening to me, if your heart does not start overflowing with tears, then you were listening only through the head — which is not listening you have been hearing but not listening. When you listen, the heart will start dancing. And the heart has only one way to express itself, and that way is the way of tears.

If you can allow your tears totally, then you are.

My message is of laughter and tears. It looks contradictory but it is not. Deep down in your being laughter and tears are joined together, they are part of one energy. If you laugh long, tears will come. If you go on crying, you will suddenly see the change—one moment a sudden change — and the laughter has entered into you. See this polarity. Go into tears as deeply as possible until tears become laughter. Then you have really gone into the very end; from that end, the wheel moves. When you are laughing, laugh so deeply and so totally, so wildly, that laughter turns into tears and your eyes start raining. Then you will know that all paradoxes are only on the surface — deep down they are one, laughter and tears are one. And when your prayer is of laughter and tears, it is a true prayer.

Excerpted from 'The Wisdom Of The Sands' 

NƯỚC MẮT

Mọi người hầu như đánh mất chiều kích của nước mắt.
Người ta chỉ cho phép rơi lệ khi họ tột cùng khổ ải và đau đớn. Người ta quên rằng nước mắt cũng có thể là hạnh phúc, cũng có thể là niềm vui hoặc là sự ngợi ca bất tận.
Nước mắt không có liên quan gì đến đau khổ hay là hạnh phúc. Nước mắt có một cái gì đó để làm với bất cứ thứ gì có quá nhiều bên trong và muốn tràn ra ngoài. Nó có thể là hạnh phúc, nó cũng có thể là bất hạnh.
Bất kì điều gì quá mãnh liệt ở đó, không còn chịu nổi ở đó, thì sẽ tuôn trào; chiếc cốc quá đầy. Suối lệ tuôn ra từ cái quá nhiều. Vì vậy, hãy tận hưởng chúng.
Cả thế giới phải học lại vẻ đẹp của giọt lệ, của việc rơi lệ và của khóc, bởi nếu bạn không thể hân hoan qua nước mắt, cũng có nghĩa là bạn không bao giờ chứa chan hạnh phúc được.
Nó có nghĩa là bạn chỉ chứa chan khi bạn đau khổ, khi bạn trong đau đớn sâu sắc. Logic rất đơn giản. Điều đó có nghĩa là bạn đã đánh mất chiều kích của hạnh phúc - hạnh phúc đến độ chiếc cốc sẽ phải tuôn tràn.
Trích từ quyển 'Trên tất cả, đừng chao đảo' của Osho
Trái tim đang băng giá... và nước mắt là khởi đầu của sự tan chảy. Bạn càng cho phép nước mắt, trái tim sẽ càng tan chảy. Và bởi vì bạn chưa bao giờ thực sự khóc trong đời, cho nên trái tim đã quên mất cách tan chảy. Nhưng nó đang bắt đầu. Một lần nữa nó sẽ nhận được tia lửa... nó đang nảy mầm.
Vì vậy, đừng lo lắng về lý do tại sao bạn khóc - đôi khi vì buồn, tốt, đôi khi trong niềm vui, tốt. Lắm lúc ngay cả khi có một cảm giác hỗn tạp - một mặt thì buồn, một mặt thì vui - đừng lo âu về chuyện đó.
Hãy cứ tuôn tràn nương theo con suối lệ của bạn.
Nước mắt là một trong những điều đẹp đẽ nhất. Chúng làm cho bạn nhẹ gánh và chúng rửa sạch cái nhìn của bạn... không chỉ cái nhìn vật lý đâu. Chúng rửa sạch cái nhìn vật lý - về cơ bản, nước mắt lau sạch bụi khỏi mắt - nhưng về mặt tinh thần, chúng cũng lau sạch cái nhìn. Khả năng nhìn thấy trở nên rõ ràng hơn, hồn nhiên và trái tim bắt đầu tan chảy.
Nước mắt là ngôn ngữ của trái tim. Cũng giống như suy nghĩ là ngôn ngữ của tâm trí, nước mắt là ngôn ngữ của trái tim. Nước mắt là thi ca của trái tim.
Không quan trọng là bạn khóc trong đau buồn hay trong hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn đang khóc, rằng bạn toàn bộ ở trong đó. Và đừng nắm giữ chúng! Đừng ngần ngại, đừng cảm thấy xấu hổ, đừng cảm thấy ngại ngùng.
Hãy trở thành như một đứa trẻ nhỏ. Đừng phán xét, và chẳng mấy chốc chúng sẽ đến như một trận lụt. Và với sự xuất hiện của chúng, trái tim của bạn sẽ khởi động lại chức năng của nó. Nó sẽ bắt đầu ấm áp, nó sẽ trở nên sống động. Và trong bóng tối, tình yêu sẽ lớn dậy.
Nước mắt là lời cầu nguyện khả dĩ tuyệt vời nhất. Đừng lo lắng về việc phân tích chúng, đừng cố gắng diễn giải chúng; chúng vượt quá sự giải thích và nằm ra ngoài sự phân tích. Từ ngữ sẽ không đủ để nói lên bất cứ điều gì về những giọt lệ đó. Nước mắt đến từ một nguồn cội sâu thẳm hơn lời nói. Và nếu nước mắt đang rơi, tất cả những gì cần thiết không phải là nghĩ về chúng mà là cho phép chúng, trao cho chúng sự mãnh liệt, trao cho chúng một loại toàn bộ. Bạn sẽ hiểu những giọt nước mắt đó chỉ khi bạn không còn do dự về việc đi vào trong chúng, chỉ khi bạn không còn bằng cách này cách nọ, kiềm giữ bản thân lại. Hãy hoàn toàn đi vào trong nước mắt.
Hãy trở thành nước mắt, và khi nước mắt tới, hãy tận hưởng. Bạn đang tuôn tràn. Nghĩ về yêu, nếu nước mắt không rơi - nghĩa là bạn đã không nghĩ về yêu. Nghĩ về Thượng Đế, nếu nước mắt không rơi nghĩa là suy nghĩ của bạn là vô ích, là bất lực. Lắng nghe tôi, nếu trái tim bạn không bắt đầu rơi lệ, thì bạn chỉ lắng nghe qua cái đầu - đó là việc nghe của bạn chứ không phải là lắng nghe. Khi bạn lắng nghe, trái tim sẽ bắt đầu nhảy múa. Và trái tim chỉ có một cách để biểu hiện chính nó, và cách đó là cách của nước mắt.
Nếu bạn có thể cho phép rơi lệ toàn bộ, thế thì bạn là toàn bộ.
Thông điệp của tôi là tiếng cười và nước mắt. Có vẻ mâu thuẫn nhưng không phải vậy. Sâu thẳm trong bản thể của bạn, tiếng cười và nước mắt kết hợp cùng nhau, chúng là phần tử của một năng lượng. Nếu bạn cười lâu, nước mắt sẽ tới. Nếu bạn cứ khóc, bạn sẽ bất chợt nhìn thấy sự thay đổi trong một khoảnh khắc, một sự thay đổi đột ngột - và tiếng cười ùa vào bạn. Hãy nhìn xem đối cực này. Hãy đi vào nước mắt càng sâu càng tốt cho đến khi nước mắt trở thành tiếng cười. Khi đó, bạn đã thực sự đi tới chỗ tận cùng; từ đó, bánh xe luân chuyển. Khi bạn cười, hãy cười thật sâu và thật trọn vẹn, thật cuồng nhiệt, tiếng cười đó biến thành nước mắt và đôi mắt bạn bắt đầu đổ mưa. Thế rồi, bạn sẽ biết rằng tất cả các nghịch lý chỉ là trên bề mặt - sâu bên dưới chúng là một, tiếng cười và nước mắt là một. Và khi lời cầu nguyện của bạn là tiếng cười và nước mắt, đó là một lời cầu nguyện thực sự.

Trích từ quyển 'Trí tuệ của cát' Tập 1 của Osho 

0 Đánh giá

Ads Belove Post