Ba con khỉ của Mahatma Gandhi

Ba con khỉ của Mahatma Gandhi

Price:

Read more

Sách Nói Thiền Osho

Ba con khỉ của Mahatma Gandhi
Powered by RedCircle


Ba con khỉ của Mahatma Gandhi

Bạn ắt đã nghe nói về ba con khỉ nổi tiếng của Mahatma Gandhi - ông ấy thường giữ chúng trên bàn làm việc. Cho dù ông ấy chết, chúng vẫn còn đang ngồi trên bàn của ông ấy. Ba con khỉ đó đã được một người bạn gửi từ Nhật Bản. Chúng là tác phẩm điêu khắc đẹp, nhưng chúng là không đầy đủ. Chúng bắt nguồn từ Trung Quốc sang Nhật Bản, và bản gốc thường là có bốn con khỉ, không phải ba.

Con thứ tư dường như đã bị lấy đi bởi người bạn ra khỏi bộ này, hay có lẽ... Tôi ngờ bản thân Mahatma Gandhi đã loại bỏ con thứ tư khỏi bộ này. Tôi phải mô tả các con khỉ này để cho bạn có thể hiểu tại sao ông ấy đã phải loại bỏ... vì ba con không phải là bộ gốc.

Con khỉ thứ nhất đang bịt tai bằng tay. Con khỉ thứ hai đang bịt mắt bằng tay. Con khỉ thứ ba đang bịt mồm bằng tay. Và con khỉ thứ tư bị thiếu.

Con khỉ thứ tư - tôi biết con khỉ thứ tư. Trong bộ gốc, con khỉ thứ tư đang cầm bộ phận sinh dục trong tay.

Mahatma Gandhi đã diễn giải chúng - tôi không đồng ý với diễn giải của ông ấy. Ông ấy đã diễn giải rằng con khỉ dùng tay bịt tai nói, "Đừng nghe bất kì cái gì xấu." Và con khỉ đang dùng tay bịt mắt nói, "Đừng nhìn bất kì cái gì xấu." Và con khỉ thứ ba đang dùng tay bịt mồm đang chỉ ra, "Đừng nói cái gì xấu." Bây giờ, bạn có thể hiểu tại sao con khỉ thứ tư bị bỏ đi - thực ra con ấy không nên bị bỏ đi nếu Gandhi đã thực sự là con người của chân lí. Con khỉ thứ tư là kết luận logic: "Hãy che giấu nguồn gốc của mọi cái xấu."

Nhưng đây không phải là diễn giải của tôi. Khi biết mọi người, và biết rằng Charles Darwin có ý tưởng lớn này rằng con người đã bắt nguồn từ khỉ - và có mọi khả năng, vì tâm trí bạn vẫn vận hành như khỉ. Diễn giải của tôi, khi tôi tới thăm đạo tràng của Mahatma Gandhi... Ông ấy đã chết, nhưng con ông ấy Ramdas là bạn tôi, cho nên anh ta mời tôi và anh ta dẫn tôi đi xem xung quanh. Đó là một chỗ xấu - Mahatma Gandhi đã là một người tự hành hạ mình và ông ấy áp đặt hành hạ lên người khác.

Tôi nói, "Ba con khỉ này... con thứ tư đâu rồi? - vì tôi biết cả bộ."

Anh ta nói, "Tôi chưa bao giờ nghe nói về con thứ tư." Và anh ta nói cho tôi về diễn giải của Mahatma Gandhi.

Tôi nói, "Điều đó không đúng. Hãy nhìn vào nhân loại, nhìn vào trong tâm lí của nhân loại... Con khỉ thứ nhất nói, 'Đừng nghe sự thực vì nó sẽ quấy rối mọi dối trá an ủi của ông.'

"Con khỉ thứ hai nói, 'Đừng nhìn vào sự thực; bằng không Thượng đế của ông sẽ chết và cõi trời và địa ngục của ông sẽ biến mất.'

"Con khỉ thứ ba nói, 'Đừng nói sự thực, bằng không ông sẽ bị kết án, bị đóng đinh, bị đầu độc, bị tra tấn bởi toàn thể đám đông, những người vô ý thức. Ông sẽ bị kết án - Đừng nói sự thực!'

"Và con khỉ thứ tư bị thiếu nói, `Hãy che giấu vui thú của ông. Che giấu tận hưởng của ông, đừng trưng nó ra cho bất kì người nào.'"

Mọi người có thể kính trọng bạn nếu bạn khổ, nhưng nếu bạn sướng, mọi người ghen tị với bạn.

Mọi người đã từng hỏi tôi tại sao tâm xã của tôi thất bại ở Mĩ. Nó không bao giờ thất bại. Lí do nó đã bị phá huỷ bởi bạo lực của chính phủ Mĩ là ở chỗ: nó đã là thực nghiệm thành công thế. Chưa bao giờ có một tâm xã trong toàn thể lịch sử con người mà thành công đến vậy.

Đó đã là rắc rối. Nếu chúng ta thất bại, không ai sẽ bận tâm về chúng ta, nhưng chúng ta đã thành công. Trong năm năm, chúng ta đã tranh đấu chống lại sức mạnh lớn nhất trên thế giới - và chúng ta không có quyền lực. Chúng ta không là quốc gia, chúng ta không có quân đội... nhưng chúng ta có chân lí về phía chúng ta.

Tâm xã đã bị phá huỷ vì nó đã thành công.

Con khỉ thứ tư nói, "Hãy giữ vui thú của ông, niềm vui của ông, được che giấu kín. Đừng để bất kì người nào biết rằng ông là người vui vẻ, người phúc lạc, người cực lạc, vì điều đó sẽ phá huỷ chính cuộc sống của ông. Nó là nguy hiểm."

Và hãy nhìn vào nhân loại, tôi có thể nói mà không hoài nghi gì rằng diễn giải của tôi là tốt hơn nhiều so với diễn giải của Mahatma Gandhi. Bản thân ông ấy trong cả đời, ông ấy đã dạy về vô dục. Nhưng ông ấy là người chân thật, về điều đó tôi không có hoài nghi. Chân thực của ông ấy là rõ ràng. Ngay cả vào độ tuổi bẩy mươi, ông ấy đã có những cơn ác mộng về dục, và trong mơ ông ấy đã xuất tinh - vào độ tuổi bẩy mươi! Đây là toàn thể cuộc sống của kìm nén. Bằng không đến lúc một người bốn mươi hai, nếu người đó đã sống cuộc sống của mình một cách vui vẻ, không mặc cảm, không có bất kì Thượng đế nào, không có bất kì tôn giáo nào, chỉ một cách tự nhiên, tuôn chảy cùng tự nhiên với thảnh thơi sâu sắc, trong buông bỏ... đến lúc người đó bốn mươi hai, người đó sẽ trở nên nhận biết rằng những vui thú này là rất nhất thời. Và bây giờ chết đang tiến tới, người đó phải tìm cái gì đó vĩnh hằng hơn.

Những vui thú này sẽ chỉ ra con đường cho người đó, rằng nếu trong cực thích dục, thời gian và tâm trí dừng lại và bạn cảm thấy dường như bạn là một phần của vĩnh hằng... bạn biến mất như bản ngã và bạn đơn giản trở thành một với cái toàn thể. Nó chỉ xảy ra cho một khoảnh khắc, nhưng nó có thể xảy ra... theo cách riêng của bạn, nếu bạn có thể xoay xở đi ra ngoài tâm trí và ngoài thời gian - không cần người đàn bà, không cần người đàn ông. Mọi đàn ông, mọi đàn bà đều có năng lực đi ra ngoài. Một khi bạn biết điều đó là có thể, thế thì bạn có thể điều khiển được nó.

Đó là điều thiền là gì - chỉ đi ra ngoài tâm trí và ra ngoài thời gian, và bạn đã đi vào trong im lặng vĩnh hằng, vào trong sự sống vĩnh hằng. Và một khi bạn đã nếm trải sự sống đó, toàn thể sự tồn tại của bạn trở thành mở hội.

Trích từ quyển 'Tôi mở hội bản thân tôi' - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post