Sách Của Những Bí Mật (Tập 4 - Combo Bộ 5 Tập) – Osho

Sách Của Những Bí Mật (Tập 4 - Combo Bộ 5 Tập) – Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Sách Của Những Bí Mật (Tập 4) – Osho

(Combo Bộ 5 Tập)

Mục Lục


Nghe hoặc Tải MP3 'Sách Của Những Bí Mật (Tập 4)' ê


“Sách Của Những Bí Mật” là tập hợp 80 bài giảng của Osho trong thời gian từ 01/10/1972 tới 01/3/1973 tại Ấn Độ, được gọi đơn giản là Vigyan Bhairav Tantra. Trong bộ sách này, Osho đã đơn giản hóa 112 kỹ thuật thiền vào ngôn ngữ của người thế tục.


Chương 49. Việc Làm Có Ý Thức

Chương 50. Đi Tới Rễ

Chương 51. Quay Lại Sự Tồn Tại

Chương 52. Đi Vào Khoảnh Khắc Này

Chương 53. Từ Tử Tới Bất Tử

Chương 54. Lửa Nhận Biết

Chương 55. Chỉ Cái Không Thực Tan Biến Đi

Chương 56. Khám Phá Cái Trống Rỗng


Người ta nói rằng 112 kỹ thuật thiền của Vigyan Bhairav Tantra đã chứa đựng tất cả, không có kỹ thuật thiền nào không được đề cập đến trong đó. Các kỹ thuật này dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi thời điểm, dành cho toàn thể nhân loại của mọi thời đại. Người ta nói rằng, ai cũng có thể tìm thấy ít nhất một kỹ thuật (trong số 112 kỹ thuật) phù hợp với mức độ phát triển tâm linh và khí chất bên trong của mình.
Bộ sách này được nhiều người coi là một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Osho. Vigyan Bhairav Tantra nay được phát hành dưới tên “Sách Của Những Bí Mật”, trọn bộ 5 tập, mỗi tập gồm 16 chương.


Chương 57. Tìm Kiếm Tự Do

Chương 58. Trong Tay Bạn

Chương 59. Quan Sát Từ Trên Đồi

Chương 60. Giải Thoát Khỏi Bản Thân Bạn

Chương 61. Kĩ Thuật Trở Thành Một Với Cái Toàn Thể

Chương 62. Ngay Bây Giờ Là Mục Đích

Chương 63. Không Bản Đồ Để Theo

Chương 64. Vô Chọn Lựa Là Phúc Lạc

Hết

Quay Về Mục Lục Toàn Tập


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post