Phần 2. Lão Tử - ‘Anh Già’

Phần 2. Lão Tử - ‘Anh Già’

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Đạo - Lịch Sử Và Giáo Huấn – Osho

Phần 2. Lão Tử - ‘Anh Già’


Nghe hoặc Tải MP3 'Đạo - Lịch Sử Và Giáo Huấn' ê


Osho - Phần 0. Đạo - Nổi Dậy Vĩ Đại

Osho - Phần 1. Nguyên Lí Của Đạo

Osho - Phần 2. Lão Tử - ‘Anh Già’

Osho - Phần 3. Trang Tử - Tự Nhiên Và Bình Thường


Thiền là gì? Mọi người tới tôi và nói, “Đâu là cái dụng của nó? Chúng tôi sẽ thu được gì từ nó? Cái lợi của nó là gì?” Thiền… và bạn hỏi về lợi sao? Bạn không thể hiểu được nó bởi vì thiền là vô dụng. Khoảnh khắc tôi nói 'vô dụng,' bạn cảm thấy không thoải mái bởi vì toàn bộ tâm trí đã trở thành sính lợi, hướng hàng hoá đến mức bạn bao giờ cũng đòi hỏi kết quả. Bạn không thể thừa nhận rằng cái gì đó có thể là niềm vui thích tự nó. Cái vô dụng có nghĩa là bạn tận hưởng nó, nhưng không có lợi từ nó; bạn hội nhập sâu vào trong nó và nó cho bạn phúc lạc. Nhưng khi bạn ở sâu trong nó, bạn không thể tích luỹ phúc lạc đó, bạn không thể làm ra kho báu từ nó.

Osho - Phần 4. Liệt Tử - Thầy Kể Chuyện

Osho - Phần 5. Cao Hồng - Không Thuyết, Không Giáo

Hết

Xem Tiếp Phần 3 - Quay Về Mục Lục

Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

0 Đánh giá

Ads Belove Post