Thầy Còn Mãi Trong Con – Những Trang Thư Ân Tình Của Đệ Tử Dâng Lên Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thầy Còn Mãi Trong Con – Những Trang Thư Ân Tình Của Đệ Tử Dâng Lên Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Thầy Còn Mãi Trong Con

Những Trang Thư Ân Tình Của Đệ Tử Dâng Lên Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Mục Lục AudioNghe hoặc Tải MP3 'Thầy Còn Mãi Trong Con' ê
Về Với Ngôi Nhà Của Mình – Thầy Pháp Hữu

Thầy Còn Mãi Trong Con 01 – Gặp Thầy – Thầy Chân Minh Hy

Thầy Còn Mãi Trong Con 02 – Chúng Con Thương Thầy Lắm Thầy Ơi! – Sư Cô Chân Đôn Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 03 – Con Gặp Thầy – Thầy Chân Trời Đại Đồng

Thầy Còn Mãi Trong Con 04 – Bắt Đầu Một Buổi Sớm – Sư Cô Chân Hội Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 05 – Tích Niên Hành Xứ – Thầy Chân Pháp Niệm

Thầy Còn Mãi Trong Con 06 – Giây Phút Cùng Thầy – Sư Cô Chân Đính Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 07 – Thư Gửi Thầy – Sư Cô Chân Thao Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 08 – Vén Mây Giữa Trời – Thầy Chân Trời Văn Lang

Thầy Còn Mãi Trong Con 09 – Góc Nhỏ Bình Yên – Sư Cô Chân Uyển Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 10 – Thầy Thương Kính Của Con – Sư Cô Chân Tiếp Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 11 – Phương Trời Cao Rộng – Chân Trăng Non Cao

Thầy Còn Mãi Trong Con 12 – Cao Nguyên Sau Trận Cháy, Cây Cỏ Càng Xanh Tươi – Chân Pháp Anh

Thầy Còn Mãi Trong Con 13 – Nơi Suối Nguồn Chảy Về – Sư Cô Chân Duyệt Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 14 – Gửi Về Thầy – Sư Cô Chân Trăng Thanh Thiên

Thầy Còn Mãi Trong Con 15 – Gọi Niềm Tin Thức Dậy – Những Điều Con Chưa Kể

Thầy Còn Mãi Trong Con 16 – Con Làm Trụ Trì Giúp Thầy Đi! – Sư Cô Chân Hội Nghiêm


Sự kiện tôi đứng đây rửa và rửa những cái bát này là một sự kiện mầu nhiệm. Tôi hoàn toàn là tôi, làm chủ được hơi thở tôi, ý thức được sự có mặt, ý thức tâm, ý thức ý và hành động của tôi. Tôi không bị động trong hoàn cảnh như một cái nút chai bị những đợt sóng trên mặt biển vùi dập và lôi kéo, tâm ý tôi không tán thất trong loạn tưởng như một mớ bọt biển trên đầu sóng, tan nát thảm thương khi làn sóng đập đầu vào ghềnh đá.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Thầy Còn Mãi Trong Con 17 – Đám Mây Một Lần Được Hiểu – Thầy Chân Trời Lĩnh Nam

Thầy Còn Mãi Trong Con 18 – Tìm Về Giếng Nước Thơm Trong – Sư Cô Chân Hiến Nghiêm

Thầy Còn Mãi Trong Con 19 – Tết Thầy – Thầy Chân Trung Hải

Thầy Còn Mãi Trong Con 20 – Về Miền Thảnh Thơi – Sư Cô Chân Trăng Chùa Xưa

Thầy Còn Mãi Trong Con 21 – Một Ngàn Lẻ Một Chuyện – Sư Cô Chân Văn Nghiêm0 Đánh giá

Ads Belove Post