Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng - Cách dùng quyển sách này

Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng - Cách dùng quyển sách này

Price:

Read more

Osho – Thiền động
Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Cách dùng quyển sách này

Trong khi dùng cuốn sách này như bản hướng dẫn vào thiền bạn không cần phải đọc nó từ đầu đến cuối trước khi thử bất kì cách thiền nào. Dùng cuốn sách này một cách trực giác. Thoáng nhìn qua nó và chọn phần nào đó hay cách thiền nào đó hấp dẫn bạn. Chẳng hạn, bạn có thể thích nhảy ngay vào một trong những cách thiền ở phần III và thử ngay trước khi đọc lời hướng dẫn. Đi ngay vào cái gì cảm thấy tốt cho bạn.
Sau khi chọn cách thiền, thử nó trong ít nhất ba ngày và nếu bạn cảm thấy tốt thì tiếp tục thực hành nó và đi sâu hơn. Điều quan trọng là phải thực nghiệm một cách vui đùa và đơn thuần tự hỏi mình: Cách thiền này có giúp cho vui vẻ và nhạy cảm của tôi tăng lên không?

Thiền theo nhạc
Âm nhạc và thiền có thể đi hài hoà với nhau. Về điều này, Osho có lần đã nói:
“Với tôi âm nhạc và thiền là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng. Và không có âm nhạc, thiền thiếu đi cái gì đó; không có âm nhạc, thiền bị đôi chút mờ xỉn, không sinh động. Không có thiền, âm nhạc chỉ là tiếng ồn - hài hoà nhưng ầm ĩ. Không có thiền, âm nhạc chỉ là trò giải trí; âm nhạc và thiền nên đi cùng nhau. Điều đó bổ sung thêm chiều hướng mới cho cả hai. Cả hai đều được làm giầu thêm bởi chiều hướng mới đó.”6
Do đó nhạc đã được chuẩn bị để giúp đỡ cho Thiền Động và nhiều phương pháp tích cực khác, kể cả Thiền Kundalini, Thiền Hoa hồng Huyền bí và Thiền Vô trí, Thiền Mandala, Nataraj, Devavani, Cầu nguyện và Gourishankar, cũng như Nadabrahma. Nhạc cho các cách thiền này có sẵn tại các nơi phân phối được liệt kê ở cuối cuốn sách này.

Tài liệu in nghiêng
Nhiều cách thiền trong phần III là dựa trên những giáo huấn của nhiều bậc thầy chứng ngộ, kể cả Phật, Patanjali và Shiva của Ấn Độ, Atisha và Tilopa của Tây Tạng, và bậc thầy Trung quốc Tử Lộ. Nơi Osho trích dẫn thơ hay lời kinh của họ, thì phần đã được đưa vào với tên của các bậc thầy đó sẽ được in nghiêng.
Cuối cùng, có vài lựa chọn trong cuốn sách này, chẳng hạn tóm tắt hướng dẫn cho nhiều cách thiền, thường là dựa trên giáo huấn của Osho nhưng thực tế không được nêu theo lời của người. Để chỉ ra khác biệt, những đoạn này cũng đã được in nghiêng.
Xem tiếp Chương 1Quay  về Mục lục

Ads Belove Post