Chương 14. Mọi thứ đều có thể là cách thiền

Chương 14. Mọi thứ đều có thể là cách thiền

Price:

Read more

Osho – Thiền động
Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Nhảy múa như một cách thiền
Chương 14. Mọi thứ đều có thể là cách thiền

Đây là bí mật: khử bỏ tự động hoá đi. Nếu chúng ta có thể khử bỏ việc tự động hoá hoạt động của mình, thế thì toàn bộ cuộc sống trở thành thiền. Thế thì bất kì việc nhỏ nào, tắm, ăn, nói với bạn bè, cũng đều trở thành thiền. Thiền là một phẩm chất; nó có thể được đem vào bất kì cái gì. Nó không phải là hành động đặc biệt. Người ta hay nghĩ theo cách đó, họ nghĩ thiền là hành động đặc biệt - khi bạn ngồi quay mặt sang hướng đông, bạn lẩm nhẩm mật chú nào đó, bạn đốt nén hương nào đó, bạn làm cái này cái kia và một thời điểm đặc biệt theo một cách đặc biệt với cử chỉ đặc biệt. Thiền chẳng liên can gì với tất cả những điều đó. Chúng đều là mọi cách để tự động hoá nó còn thiền chống lại việc tự động hoá.
Cho nên nếu bạn có thể giữ tỉnh táo, bất kì hoạt động nào cũng là thiền; bất kì chuyển động nào cũng đều giúp bạn nhiều lắm.59
Xem tiếp Chương 15Quay  về Mục lục

Ads Belove Post