Chương 6. Hai phương pháp thức tỉnh mạnh mẽ

Chương 6. Hai phương pháp thức tỉnh mạnh mẽ

Price:

Read more

Osho – Thiền động
Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Các cách Thiền
Chương 6. Hai phương pháp thức tỉnh mạnh mẽ

Đây không phải là việc thiền thực sự. Bạn chỉ mới bắt đầu hoà hợp. Nó tựa thế này... nếu bạn đã thấy các nghệ nhân cổ điển Ấn Độ chơi đàn... trong nửa giờ, hay đôi khi còn lâu hơn, họ đơn thuần chỉ loay hoay với nhạc cụ. Họ chuyển phím, lên dây cho chặt hơn hay chùng hơn, nghệ nhân đánh trống thì kiểm tra trống - xem nó đã thật hoàn hảo hay chưa. Trong suốt nửa giờ họ cứ làm điều này.
Đấy không phải là nhạc, đấy chỉ là chuẩn bị. Kundalini không phải là thiền thực sự. Nó chỉ là việc chuẩn bị. Bạn đang chuẩn bị nhạc cụ của mình. Khi nó đã sẵn sàng, bạn giữ im lặng, thế thì thiền mới bắt đầu. Thế thì bạn hoàn toàn ở đó. Bạn đã tự đánh thức mình bằng cách nhảy nhót, múa may, bằng hít thở, bằng hò hét - tất cả những cái đó chỉ là phương cách làm cho bạn có thêm chút ít tỉnh táo hơn là bạn thông thường. Một khi bạn đã tỉnh táo thì đến chờ đợi. Chờ đợi là thiền. Chờ đợi với đầy nhận biết. Và thế thì nó tới, nó hạ xuống bạn, nó bao quanh bạn, nó nô đùa quanh bạn, nó nhảy nhót quanh bạn, nó lau sạch bạn, nó làm thuần khiết bạn, nó biến đổi bạn.
Xem tiếp Chương 7Quay  về Mục lục

Ads Belove Post