Osho – Từ Thuốc Tới Thiền

Osho – Từ Thuốc Tới Thiền

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Từ Thuốc Tới Thiền – Osho

Mục Lục


Nghe hoặc Tải MP3 'Từ Thuốc Tới Thiền' ê


00. Lời Nói Đầu

01. Định Nghĩa Về Mạnh Khỏe

02. Được Chữa Lành Ngụ Ý Là Cái Toàn Thể

03. Mê Tín Vào Y Học

04. Cách Tiếp Cận Mạnh Khỏe Khác

05. Chức Năng Của Thầy Chữa

06. Thời Gian Cho Chăm Sóc, Thời Gian Cho Tình Yêu

07. Cái Chạm Chữa Lành

08. Thiền Và Tâm Thần Học

09. Kính Trọng Thân Thể

10. Gốc Rễ Của Căng Thẳng


Tôi không bảo bạn thảnh thơi cả ngày. Làm công việc của mình, nhưng tìm ra thời gian nào đó cho bản thân mình, và điều đó có thể được tìm thấy chỉ trong thảnh thơi. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng nếu bạn có thể thảnh thơi trong một hay hai giờ từ mỗi hai mươi tư giờ, nó sẽ cho bạn sự sáng suốt sâu sắc hơn trong bản thân mình. Nó sẽ thay đổi hành vi của bạn ở bên ngoài – bạn sẽ trở thành bình thản hơn, yên tĩnh hơn. Nó sẽ làm thay đổi phẩm chất công việc của bạn – công việc sẽ nghệ sĩ hơn và duyên dáng hơn. Bạn sẽ phạm phải ít sai lầm hơn bạn vẫn phạm trước đây, bởi vì bây giờ bạn ăn ý hơn, định tâm hơn. Thảnh thơi có quyền năng kì diệu.

11. Chìa Khoá Cho Thảnh Thơi

12. Dồn Nén Và Quá Căng

13. Phiền Muộn, Bệnh Của Người Giầu

14. Thức Ăn Và Mạnh Khoẻ

15. Đau Đớn

16. Giấc Ngủ

17. Già Đi

18. Chết Với Chân Giá Trị

19. Bệnh AIDS

20. Nhìn Vào Tương Lai

21. Sức Mạnh Chữa Lành Của Tiếng Cười

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

Ads Belove Post