Phụ lục: Diệu pháp Đại không thủ ấn

Phụ lục: Diệu pháp Đại không thủ ấn

Price:

Read more

Osho – Đại Thủ Ấn
Phụ lục: Diệu pháp Đại không thủ ấn


“Đại Thủ Ấn siêu việt mọi ngôn ngữ và biểu tượng.
Nay, ta truyền cho con, Naropa
Người hành giả trung hậu và kiên trì
Tánh Không không một chỗ bám
Đại Thủ Ấn không nương tựa vào đâu
Không cần một chút công dụng nào
Chỉ để tâm buông xả tự nhiên
Con có thể đập tan gông xiềng
trói buộc tâm con và đạt đến sự Giải thoát
Nếu con không còn bị vướng mắc
khi nhìn vào không gian.
Nếu từ tâm mà quan sát tâm
Mọi sự phân biệt bị tiêu trừ
Và con sẽ đạt ngay đến Phật tánh
Như đám mây lang thang trên bầu trời
Không gốc rễ, không nơi trú ngụ, không phân biệt
Các ý tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế
Khi con nhìn thấy được tự tánh
Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt
Trong không nghe, tạo nhiều hình dạng và mầu sắc
Không không gian chẳng bị
bất cứ mầu sắc nào làm đổi dạng
Từ Tự tánh, mọi thứ đều xuất hiện
Nhưng chúng không bị ô nhiễm
bởi đức hạnh hay tội lỗi…
Bức màn đen tối trong muôn niên kỷ
Không che phủ được mặt trời tỏa chiếu
Cho nên, thời gian dài vô cùng của luân hồi
Không thể làm mờ ánh sáng Diệu Tâm,
Dù có dùng ngôn ngữ mà giải thích về Tánh Không
Tánh Không tưởng như không bao giờ hiển lộ
Do đó, ta nói rằng “Tâm là ánh sáng huyền diệu”
Vượt ra ngoài ngôn ngữ và biểu tượng
Cho dù tự Tâm bản chất là trống rỗng
Nhưng nó lại bao trùm và chứa muôn vật…
Hãy giữ thân yên tịnh
Ngậm miệng và yên lặng
Để tâm trống rỗng và không suy nghĩ bất cứ gì
Giống như lỗ hổng của cây tre rỗng,
hoàn toàn yên nghỉ trong thân con
Không cho và không nhận
Giữ tâm lắng yên
Đại Thủ Ấn là tâm không còn chỗ dính mắc
Do thực hành pháp này,
tức thời con thể nhập được Phật tánh…
“Dù Mật chú hay Bát Nhã được thực hành
Hoặc giảng dạy trong kinh và luận
Và được hành trì theo truyền thống kinh viện
Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa
Khi tâm con vẫn tràn đầy tham muốn
Nó sẽ che lấp Ánh Sáng Chân Lý mà con đang tìm.
Nếu con luôn miên mật với Đại Thủ Ấn
Như đã giải thích, đó là tinh túy của Mật hạnh
Trong mọi hành động, hãy bỏ mọi mong cầu
Hãy để vọng tưởng đến rồi đi
Giống như đại dương vẫn tồn tại bền vững dù cho
có những sóng lớn
Cũng không làm tổn hại đến tâm Vô Trụ
Hoặc chí đến tâm Vô Phân Biệt
Đó chính là Mật Chú cao thượng nhất…
Nếu con thoát khỏi mọi tham đắm
Hoặc không còn bám víu vào giả tưởng.
Con sẽ thấu rõ được chân nghĩa của Kinh tạng.
Khi con miên mật trong Đại Thủ Ấn,
mọi tội lỗi đều bị đốt sạch
Từ trong Đại Thủ Ấn,
con thoát khỏi mọi ngục tù của vọng tưởng.
Đó là ngọn Pháp Đăng tối thượng
Những kẻ nào thiếu lòng tin vào Đại Thủ Ấn
Chính là người vô minh, luôn bị dằn vặt
trong khổ đau và phiền não
Để đạt được sự Giải Thoát
Con vẫn phải nương theo một vị Du già
Khi tâm con nhận được sự gia trì của ngài
Thì con đường Giác Ngộ ở trong tầm tay…
“Thực vậy, mọi pháp trong thế gian đều vô nghĩa
Chúng đều mang hạt giống phiền não
Những lời giảng dạy thiển cận thường đưa đến
những hành động sai lầm
Hãy nương theo những giáo pháp rộng lớn hơn…
Nếu Với con mắt Nhãn Vương nhìn thấu rõ
Vượt qua mọi đối đãi nhị nguyên
Dùng Pháp bảo để chế ngự những giãi đãi
Con đường Vô Hành là pháp môn của Đức Phật
Thực hành một cách không xao lãng
theo con đường nầy
Con sẽ đạt được quả vị Phật.
Thế gian vô thường này
Như ảo ảnh và giấc mộng, thực chất vốn là không
Hãy từ bỏ nó và rời xa những ràng buộc
Diệu Pháp Đại Không Thủ Ấn 378
Cắt đứt sợi dây tham ái và hận thù
Vào rừng sâu núi thẳm để thiền quán
Nếu đạt được bình thản mà không còn dụng công
Không bao lâu con sẽ thâm nhập Đại Thủ Ấn
Và đạt được quả vị Vô Chứng…
Như chặt đứt rễ của cây
Thì bao nhiêu lá sẽ rơi rụng
Cắt đứt gốc rễ phiền não trong tâm
Thì bao nhiêu hành nghiệp đều tiêu tan.
Như ánh sáng của ngọn đèn được thắp lên
Sẽ đẩy lùi bóng tối của u mê dầy đặc
Ánh sáng giác ngộ chiếu diệu mạnh mẽ trong tâm
Chỉ một lóe sáng cũng thiêu hủy hết màn vô minh
Kẻ nào còn bám chắc vào cái thấy do vọng tâm
Sẽ không thấu rõ được sự thật Vượt ngoài tâm
Kẻ nào còn cố chấp vào các Pháp thực hành
Sẽ không tìm thấy chân lý Bên Kia Sự Thực Hành.
Để biết được điều gì Siêu Việt qua sự đối đãi giữa
tâm và sự tu tập
Phải cắt sạch gốc rễ của vọng tưởng trong tâm.
Bằng con mắt chân thật
Con phải phá vỡ mọi sự phân biệt
Và lắng yên trong an lạc…
Con không cần dụng công hay nhận gì
Nhưng chỉ cần trong trạng thái an tĩnh
Vì Đại Thủ Ấn vượt mọi chấp nhận hay phủ nhận
Khi mà thức A lại gia là vô sanh
Không có gì có thể che phủ hay làm ô nhiễm được
An tĩnh trong suối nguồn Vô Sanh
Mọi sắc tướng đều hòa tan trong Pháp giới
Chấp ngã và kiêu hãnh sẽ tan biến vào hư không
Sự chứng đắc tối thượng
Vượt lên trên mọi Nhị nguyên đối đãi
Sự Thực Hành Tối Thắng bao trùm mọi suối nguồn
Nhưng không một dính mắc
Sự thực hành viên mãn là
làm cho tâm An Định không sở cầu
Khi mới thực hành Pháp này
Con thấy tâm vọng động như suối đổ
Khoảng thời gian sau, tâm sẽ hiền hòa,
Và êm dịu như dòng sông Hằng
Và cuối cùng, tâm như đại dương bao la
Mọi ánh sáng của con và Mẹ, hợp lại thành Một…
Như trăm sông đổ vào biển cả…
Kết thúc quyển “Đại Thủ Ấn”Quay về Mục lục

Ads Belove Post