Thien Kundalini

Thien Kundalini

Price:

Read more

Đây là cách thiền chị em thân thiết với Thiền Động. Nó bao gồm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn 15 phút.
Giai đoạn thứ nhất: 15 phút
Thả lỏng và để cho toàn bộ thân thể bạn rung lắc, cảm thấy năng lượng dâng lên từ chân. Hãy để cho mọi thứ xảy ra và trở thành việc rung lắc. Mắt bạn có thể mở hay nhắm.
Giai đoạn thứ hai: 15 phút
Nhảy nhót... theo mọi cách bạn cảm thấy, và để cho toàn bộ thân thể chuyển động như nó muốn.
Giai đoạn thứ ba: 15 phút
Nhắm mắt và tĩnh lặng, ngồi hay đứng... chứng kiến bất kì điều gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài.
Giai đoạn thứ tư: 15 phút
Mắt nhắm, nằm ra và tĩnh lặng.
Nếu bạn tiến hành Thiền Kundalini này thì hãy cho phép việc rung lắc, nhưng bạn đừng có làm việc đó. Hãy giữ im lặng, hãy cảm thấy nó tới và khi thân thể bạn bắt đầu hơi chút rung rinh thì hãy giúp nó nhưng đừng có làm thay nó. Hãy tận hưởng nó, hãy cảm thấy phúc lạc về nó, cho phép nó, đón nhận nó, đón chào nó, nhưng đừng có ý chí làm nó. Nếu bạn cưỡng bức nó, nó sẽ trở thành bài tập, bài tập thể dục thân thể. Thế thì việc rung động sẽ có đấy nhưng chỉ trên bề mặt, nó sẽ không thấm vào bạn. Bạn sẽ vẫn còn cứng nhắc, tựa hòn đá, tựa tảng đá bên trong; bạn sẽ vẫn còn là người thao tác, tác nhân, và thân thể sẽ chỉ theo sau. Thân thể không thành vấn đề - bạn mới là vấn đề.

Khi tôi nói rung lắc tôi muốn nói cái cứng nhắc của bạn, con người tựa tảng đá của bạn phải rung lắc tới chính nền tảng để cho nó trở thành chất lỏng, tan ra, chẩy ra. Và khi con người tựa tảng đá trở thành chất lỏng thì thân thể bạn sẽ theo sau. Thế thì không có rung lắc nữa, chỉ còn việc rung lắc. Thế thì chẳng có ai làm việc đó, nó chỉ đơn thuần xảy ra. Thế thì tác nhân cũng không có đó.

0 Đánh giá

Ads Belove Post