Tro thanh vo hinh

Tro thanh vo hinh

Price:

Read more

Bằng việc thực hiện sanyama trên hình dạng của thân thể để ngừngquyền năng cảm nhận, tiếp xúc giữa mắt của người quan sát và ánhsáng từ thân thể bị phá vỡ, và thân thể trở thành vô hình.Bạn phải đã nghe các câu chuyện về người yogi người có thể trở thànhvô hình. Patanjali thử qui mọi thứ về luật khoa học; ông ấy nói cũngkhông có phép màu ở đó. Một người có thể trở thành vô hình bởi hiểubiết nào đó về luật nào đó. Luật đó là gì?
Bây giờ vật lí nói nếu bạn thấy tôi bạn đang thấy chỉ bởi vì tia sáng mặttrời chiếu lên tôi và thế rồi chúng chuyển động, phản xạ từ tôi. Những tiasáng mặt trời đó rơi lên mắt bạn, đó là lí do tại sao bạn thấy tôi. Nếu cócách nào đó, nếu tôi có thể hấp thu tia sáng mặt trời và chúng khôngphản xạ, bạn sẽ không có khả năng thấy tôi. Bạn có thể thấy chỉ nếu tiasáng mặt trời đi tới tôi. Nếu có bóng tối và không có tia sáng mặt trờitới, bạn không thể thấy tôi được. Nhưng nếu tôi có thể hấp thu mọi tiasáng mặt trời và không cái gì được phản xạ lại, bạn sẽ không có khảnăng thấy tôi. Bạn sẽ chỉ thấy mảnh tối.
Đó là điều vật lí hiện đại cũng nói; đó là cách chúng ta thấy mầu sắc.Chẳng hạn, bạn đang mặc đồ da cam; tôi có thể thấy rằng bạn đang mặcđồ da cam. Điều đó ngụ ý gì? Nó đơn giản ngụ ý rằng quần áo của bạnđang phản xạ tia da cam ngược lại. Mọi tia khác bị hấp thu bởi quần áobạn. Duy nhất tia mầu da cam được phản xạ. Khi bạn thấy trắng điều đónghĩa là mọi tia đều được phản xạ ngược lại. Trắng không phải là mầu;mọi mầu đều được phản xạ ngược lại. Trắng là mọi mầu cùng nhau. Nếubạn trộn mọi mầu chúng trở thành trắng, cho nên trắng là mọi mầu; nókhông phải là một mầu. Và nếu bạn dùng bộ đồ đen thế thì không cái gìđược phản xạ ngược lại; mọi tia sáng đều bị hấp thu. Đó là lí do tại saoquần áo của bạn có vẻ đen. Đen cũng không phải là một mầu; nó làkhông mầu, mọi tia sáng đều bị hấp thu. Đó là lí do tại sao nếu bạn dùngmầu đen ở các quốc gia nóng, bạn sẽ cảm thấy cực kì nóng. Đừng dùngmầu đen và đi trong mặt trời nóng. Bạn sẽ cảm thấy rất nóng vì đen liêntục hấp thu mọi thứ. Trắng mát hơn. Nhìn vào mầu trắng, có mát mẻ.Dùng mầu trắng bạn cảm thấy mát mẻ bởi vì không cái gì bị hấp thu,mọi thứ được phản xạ ngược lại.
Ở Ấn Độ, Jaina giáo đã chọn màu trắng làm mầu của họ vì việc từ bỏ -vì nó từ bỏ tất cả. Mầu trắng từ bỏ tất cả. Nó cho lại mọi thứ, không hấpthu cái gì. Chết được mô tả ở mọi nơi là đen vì nó hấp thu mọi thứ.Không cái gì đi ra từ nó, mọi thứ tan biến vào trong nó và biến mất. Nólà lỗ đen. Quỉ được mô tả ở mọi nơi là đen, ác được mô tả ở mọi nơi làđen, vì nó không có khả năng từ bỏ cái gì. Nó quá sở hữu. Nó không thểcho cái gì: nó không thể chia sẻ.
Người Hindus đã chọn mầu da cam làm mầu của họ bởi lí do nào đó, bởivì tia đỏ được phản xạ ngược lại. Tia đỏ đi vào thân thể tạo ra dâm dục,bạo hành. Đỏ là mầu của bạo hành, của máu. Tia đỏ đi vào thân thể tạora bạo hành, dâm dục, đam mê, rối loạn. Bây giờ các nhà khoa học nóirằng nếu bạn bị bỏ lại trong phòng toàn đồ mầu đỏ, trong vòng bẩy ngàybạn sẽ phát điên. Không cái gì khác được cần; chỉ nhìn mọi thứ đỏ liêntục trong bẩy ngày. Mọi thứ đều đỏ - rèm, đồ đạc. Mọi thứ đều đỏ, cácbức tường. Trong vòng bẩy ngày bạn sẽ phát điên; mầu đỏ sẽ quá nhiều.
Người Hindus đã chọn mầu đỏ, và bóng của đỏ - da cam, nâu nhạt, vànhững mầu khác - bởi vì chúng giúp cho bạn trở nên ít bạo hành hơn.Tia đỏ được phản xạ ngược lại; nó không đi vào thân thể.Patanjali nói rằng một người có thể trở thành vô hình nếu người đó cóthể hấp thu mọi tia sáng rơi lên người đó. Bạn sẽ không có khả năngthấy người đó. Bạn có thể có khả năng thấy chỉ cái trống rỗng, trốngrỗng đen, nhưng người này sẽ trở thành vô hình. Làm sao điều đó xảy racho người yogi? Thỉnh thoảng nó xảy ra. Thỉnh thoảng nó xảy ra vàngười yogi không nhận biết về nó. Để tôi giải thích cho bạn cơ chế củanó.
Trong hệ thống tư tưởng của Patanjali có một tương ứng sâu sắc giữa thếgiới bên ngoài và thế giới bên trong. Nó phải vậy; chúng là cùng nhau.Có ánh sáng; ánh sáng tới từ mặt trời. Mắt bạn cảm nhận với nó. Nếumắt bạn không cảm nhận nó, mặt trời có thể có đó, nhưng bạn sẽ trongbóng tối. Đó là điều xảy ra cho người mù - mắt người đó không cảmnhận. Cho nên mắt bạn bằng cách nào đó tương ứng với mặt trời. Trongthân thể bạn mắt đại diện cho mặt trời; chúng được nối cùng nhau. Mặttrời ảnh hưởng lên mắt; mắt nhạy cảm hướng tới nó. Âm thanh ảnhhưởng lên tai bạn. Âm thanh là bên ngoài; tai là trong bạn.Thực tại bên ngoài được biết là tattva, yếu tố, và cái tương ứng bêntrong được biết là tanmatra. Trong hệ thống của Patanjali hai điều này làrất bản chất để được hiểu. Tattva là thực tại bên ngoài, mặt trời, và cáitương ứng với nó là cái gì đó trong mắt bạn, điều ông ấy gọi là tanmatra,phần tử bản chất bên trong bạn. Đó là lí do tại sao có đối thoại giữa mắtvà mặt trời, giữa âm thanh và tai, giữa mũi và mùi. Có tương ứng, vôhình; cái gì đó được nối và được bắc cầu.
Khi người ta đi tiếp vào thiền và đi tới hiểu lỗ hổng, nirodh, thế rồi tíchluỹ các lỗ hổng, samadhi, thế rồi nảy sinh nhất tâm, Ekagrata parinam;thế thì người ta có thể nhìn vào trong tanmatras, yếu tố bên trong, yếu tốtinh tế. Bạn đã thấy mặt trời bằng mắt, nhưng bạn đã không thấy mắtbạn cho tới giờ. Chỉ trong trống rỗng sâu sắc người ta mới trở nên tỉnhtáo và có thể thấy mắt riêng của mình. Bạn đã nghe âm thanh, nhưng bạnđã không nghe tai của bạn đáp ứng cho nó. Rung động đi tới tai bạn,rung động tinh tế, bạn chưa nghe thấy điều đó. Nó quá tinh tế và bạn quáthô. Bạn còn chưa được mịn thế. Bạn không thể nghe thấy âm nhạc tinhtế. Bạn đã ngửi hoa hồng, nhưng bạn chưa có khả năng ngửi yếu tố tinhtế trong bạn, cái ngửi hoa hồng, tanmatra.
Người yogi trở nên có khả năng lắng nghe âm thanh bên trong, cái là imlặng; của việc thấy mắt, mắt bên trong, chính là linh ảnh thuần khiết. Vàcó cơ chế của việc trở thành vô hình "Bằng việc thực hiện sanyama trênhình dạng của thân thể..."Nếu người yogi chỉ tập trung vào hình dạng của thân thể người đó, hìnhdạng riêng của thân thể của người đó, chỉ bằng việc tập trung đó vàohình dạng, tia sáng mặt trời bị hấp thu trong hình dạng và chúng khôngđược phản xạ ngược lại. Khi bạn tập trung vào hình dạng, hình dạng mởra. Mọi cánh cửa mở ra và tia sáng mặt trời đi vào trong hình dạng vàtanmatra của hình dạng của bản thân bạn hấp thu tattva của mặt trời, vàđột nhiên không ai có thể thấy bạn. Bởi vì để thấy, ánh sánh phải đượcphản xạ.
Cùng điều đó xảy ra cho âm thanh:Nguyên lí này cũng giải thích sự biến mất của âm thanh.Khi người yogi tập trung vào tanmatra bên trong nhất của tai mình, mọiâm thanh đều bị hấp thu. Và khi âm thanh bị hấp thu, chính sự hiện diệncủa người yogi sẽ cho bạn linh cảm nào đó về im lặng bao quanh bạn.Nếu bạn đi tới người yogi đột nhiên bạn sẽ thấy bạn đang đi vào trongim lặng. Người đó không tạo ra âm thanh nào quanh mình. Ngược lại,mọi âm thanh rơi lên người đó đều bị hấp thu. Và điều này xảy ra chomọi giác quan của người đó. Người đó trở thành vô hình theo nhiềucách.
Đây là tiêu chí khi bạn tới gặp người yogi. Đây là tiêu chí. Không phảilà người đó cố gắng làm những điều đó đâu. Người đó sẽ không làmchúng; người đó tránh chúng. Nhưng thỉnh thoảng chúng xảy ra. Thỉnhthoảng ngồi cùng thầy...
Điều đó xảy ra cho nhiều người ở đây; họ viết cho tôi. Mới hôm nọ cómột câu hỏi, "Quan sát thầy, điều gì xảy ra? Tôi có phát rồ không?Thỉnh thoảng thầy biến mất." Nếu bạn cứ quan sát tôi sẽ có nhữngkhoảnh khắc khi bạn bạn thấy tôi biến mất. Lắng nghe lời tôi, nếu bạncứ tập trung vào chúng, đột nhiên bạn sẽ trở nên nhận biết rằng chúngđang đi ra từ im lặng. Và khi bạn cảm thấy điều đó, thế thì bạn đã cảmthấy tôi, không trước điều đó.
Không phải là cái gì đã được làm. Thực ra người yogi chưa bao giờ làmcái gì cả. Người đó đơn giản vẫn còn trong bản thể người đó và mọi sựcứ xảy ra. Thực ra người đó tránh, những dầu vậy, thỉnh thoảng, mọi sựxảy ra. Phép màu theo sau. Không có phép màu, nhưng phép màu đitheo sau người đã đạt tới samadhi; chúng cứ xảy ra. Giống như cái bóngchúng đi theo người đã đạt tới không gian bên trong.

Đây là điều tôi gọi là khoa học của tôn giáo. Patanjali đã đặt nền móng.Nhiều điều phải được làm. Ông ấy chỉ mới cho cấu trúc khung - nhiềuthứ phải được lấp vào trong chỗ hổng. Nó mới chỉ là cấu trúc bê tông.Tường phải được xây lên, phòng phải được làm ra. Bạn không thể sốngtrong cấu trúc bê tông khung được. Nó phải được làm thành nhà, nhưngông ấy đã cho cấu trúc cơ sở.

0 Đánh giá

Ads Belove Post