Yoga - Patanjali

Yoga - Patanjali

Price:

Read more

Yoga - Patanjali
Yoga nghĩa là: “Bây giờ không hi vọng, không tương lai, không hammuốn. Nhưng tôi sẵn sàng biết cái gì đang đó. Tôi không quan tâm tớicái gì có thể có, cái gì phải có, cái gì nên có. Tôi không quan tâm!Tôi chỉ quan tâm tới cái đang đó” - bởi vì chỉ cái thực mới có thể làmbạn tự do, chỉ thực tại mới có thể trở thành giải thoát.
Thất vọng toàn bộ là cần. Thất vọng toàn bộ đó được Phật gọi làdukkha. Nếu bạn thực sự trong khổ thì không còn hi vọng, vì hi vọngcủa bạn sẽ chỉ kéo dài khổ này. Hi vọng của bạn là ma tuý. Nó có thểgiúp bạn tiếp tục, nhưng bạn đang đi đâu? Nó sẽ giúp cho bạn đạt tớichỉ cái chết và không đâu khác. Mọi hi vọng của bạn có thể dẫn bạn chỉtới cái chết - chúng đang dẫn đi.
Trở nên vô hi vọng toàn bộ đi - không tương lai, không hi vọng. Khóđấy... điều đó cần dũng cảm đối diện với cái thực. Nhưng những khoảnhkhắc như vậy tới với mọi người, lúc này hay lúc khác. Một khoảnh khắctới với mọi người khi người đó cảm thấy vô hi vọng toàn bộ. Vô nghĩatuyệt đối xảy ra cho người đó. Khi người đó trở nên nhận biết rằng bấtkì cái gì mình làm cũng đều vô dụng, bất kì nơi đâu người đó đi, ngườiđó chẳng đi tới đâu cả, mọi việc sống đều là vô nghĩa - đột nhiên hivọng mất đi. Tương lai mất đi, và lần đầu tiên bạn trong hài hoà vớihiện tại, lần đầu tiên bạn đối diện với thực tại.
Chừng nào khoảnh khắc này còn chưa tới với bạn... bạn có thể cứ làmasanas, các tư thế; đó không phải là Yoga. Yoga là quay vào bên trong.Nó là quay lại toàn bộ. Khi bạn không đi vào tương lai, không đi tớiquá khứ, thế thì bạn bắt đầu đi vào bên trong bản thân mình - bởi vìbản thể của bạn là ở đây và bây giờ, nó không phải là ở trong tươnglai. Bạn hiện diện ở đây và bây giờ, bạn có thể đi vào thực tại này.Nhưng thế thì tâm trí phải ở đây.
Khoảnh khắc này được chỉ ra bởi lời kinh đầu tiên của Patanjali. Trướckhi chúng ta nói về kinh đầu tiên này, vài điều khác phải được hiểu.Yoga không phải là tôn giáo, nhớ điều đó. Yoga không phải là Hindugiáo, nó không là Mô ha mét giáo. Yoga là khoa học thuần khiết cũnggiống như toán học, vật lí hay hoá học. Vật lí không phải là người Kitô giáo, vật lí không phải là Phật tử. Nếu người Ki tô giáo đã khámphá ra luật của vật lí, thế nữa vật lí vẫn không là Ki tô giáo. Chỉngẫu nhiên mà người Ki tô giáo đã đi tới khám phá ra luật của vật lí.Nhưng vật lí vẫn còn là khoa học. Yoga là khoa học - chỉ ngẫu nhiên màngười Hindu khám phá ra nó. Nó không phải là mang tính Hindu. Nó làtoán học thuần khiết của bản thể bên trong. Cho nên người Mô ha métgiáo có thể là một yogi, người Ki tô giáo có thể là một yogi, ngườiJaina, Phật tử có thể là một yogi.
Yoga là khoa học thuần khiết. Và Patanjali là cái tên vĩ đại nhất khicó liên quan tới thế giới của Yoga. Người này là hiếm hoi, không cócái tên khác sánh được với Patanjali. Lần đầu tiên trong lịch sử nhânloại người này đã mang tôn giáo tới trạng thái của khoa học. Người nàyđã làm cho tôn giáo thành khoa học; luật thuần khiết, không niềm tinnào được cần.
Cái gọi là tôn giáo cần niềm tin. Không có khác biệt giữa tôn giáo nàovà tôn giáo khác; khác biệt chỉ là về niềm tin. Người Mô ha mét giáocó niềm tin nào đó, người Hindu có niềm tin khác nào đó, người Ki tôgiáo có niềm tin khác nào đó. Khác biệt là về niềm tin. Yoga không cógì khi liên quan tới niềm tin; Yoga không nói phải tin vào bất kì cáigì. Yoga nói “Kinh nghiệm.” Cũng như khoa học nói “Thực nghiệm,”Yoganói "Kinh nghiệm". Thực nghiệm và kinh nghiệm cả hai là một; chiềuhướng của chúng là khác. Thực nghiệm nghĩa là có cái gì đó bạn có thểlàm bên ngoài; kinh nghiệm nghĩa là cái gì đó bạn có thể làm bêntrong. Kinh nghiệm là thực nghiệm bên trong.
Khoa học nói, “Không tin, hoài nghi nhiều nhất có thể được,” nhưngcũng nói, "Không không tin” - bởi vì không tin lại là một loại củaniềm tin. Bạn có thể tin vào Thượng đế, bạn có thể tin vào khái niệmkhông Thượng đế. Bạn có thể nói Thượng đế với thái độ cuồng tín; bạncó thể nói điều hoàn toàn đảo ngược, rằng Thượng đế không có, vớicùngsự cuồng tín. Vô thần, hữu thần, tất cả đều là những người tin, vàniềm tin không phải là cõi giới cho khoa học. Khoa học nghĩa là kinhnghiệm cái gì đó, cái đang đó; không niềm tin nào được cần.
Cho nên điều thứ hai cần nhớ là ở chỗ Yoga mang tính tồn tại, kinhnghiệm, thực nghiệm. Không niềm tin nào được yêu cầu, không đức tinnào được cần - chỉ dũng cảm để kinh nghiệm - và đó là điều đang thiếu.Bạn có thể tin tưởng dễ dàng vì trong niềm tin bạn sẽ không bị biếnđổi. Niềm tin là cái gì đó được thêm vào bạn, cái gì đó bề ngoài. Bảnthể bạn không bị thay đổi, bạn không trải qua chuyển hoá nào đó. Bạncó thể là người Hindu - bạn có thể trở thành người Ki tô giáo hôm sau.
Bạn đơn giản thay đổi, bạn đổi Gita sang Kinh Thánh. Bạn có thể đổi nósang Koran, nhưng người này đang ôm giữ Gita và bây giờ ôm giữ KinhThánh vẫn còn như cũ. Người đó đã đổi niềm tin của mình.
Niềm tin giống như quần áo. Không cái gì bản chất được biến đổi, bạnvẫn còn như cũ. Mổ xẻ người Hindu, mổ xẻ người Mô ha mét giáo – bêntrong họ là như nhau. Người Hindu đi tới đền, người Mô ha mét giáoghét đền. Người Mô ha mét giáo đi tới giáo đường Hồi giáo và ngườiHindu ghét giáo đường Hồi giáo nhưng bên trong họ là cùng con người.Niềm tin là dễ dàng vì bạn không thực sự được yêu cầu làm cái gì, chỉtrang phục bên ngoài, sự trang điểm, cái gì đó bạn có thể gạt sang bênbất kì khoảnh khắc nào bạn thích. Yoga không phải là niềm tin; đó làlí do tại sao nó khó khăn, gian nan - và thỉnh thoảng nó dường như làkhông thể được. Nó là cách tiếp cận mang tính tồn tại. Bạn sẽ đi tớichân lí không qua niềm tin nhưng qua kinh nghiệm riêng của bạn, quaviệc nhận ra riêng của bạn. Điều đó nghĩa là bạn sẽ phải được thay đổitoàn bộ - quan điểm của bạn, cách sống của bạn, tâm trí của bạn; tinhthần của bạn như nó đang vậy phải bị làm tan tành hoàn toàn. Cái gì đómới phải được tạo ra. Chỉ với cái mới đó bạn sẽ đi vào trong tiếp xúcvới thực tại.
Cho nên Yoga là cả cái chết và cuộc sống mới. Như bạn đang vậy bạn sẽphải chết đi, và chừng nào bạn còn chưa chết, cái mới không thể đượcsinh ra. Cái mới bị ẩn trong bạn. Bạn chỉ là hạt mầm cho nó và hạt mầmphải rơi xuống, bị đất hấp thu. Hạt mầm phải chết đi, chỉ thế thì cáimới sẽ nảy sinh ra từ bạn. Cái chết của bạn sẽ trở thành cuộc sống mớicủa bạn. Yoga là cả chết và sinh thành mới. Chừng nào bạn còn chưa sẵnsàng chết đi bạn không thể được tái sinh. Cho nên đấy không phải làvấn đề thay đổi niềm tin.
Yoga không phải là triết lí. Tôi nói nó không phải là tôn giáo và tôinói nó không phải là triết lí. Nó không phải là cái gì đó bạn có thểnghĩ về. Nó là cái gì đó bạn sẽ phải hiện hữu; nghĩ sẽ không có tácdụng. Suy nghĩ diễn ra trong đầu bạn. Nó không thực sự sâu vào tronggốc rễ của bản thể bạn, nó không phải là tính toàn bộ của bạn. Nó chỉlà một phần, phần chức năng. Nó có thể được huấn luyện và bạn có thểtranh cãi một cách logic, bạn có thể nghĩ một cách hợp lí, nhưng tráitim bạn sẽ vẫn còn như cũ. Trái tim bạn là trung tâm sâu sắc nhất, cáiđầu bạn chỉ là cành. Bạn có thể hiện hữu không có đầu nhưng bạn khôngthể hiện hữu mà không có tim. Đầu bạn không phải là cơ sở.
Yoga liên quan tới toàn bộ bản thể bạn, với gốc rễ của bạn. Nó khôngphải là triết lí. Cho nên với Patanjali chúng ta sẽ không suy nghĩ,suy xét. Với Patanjali chúng ta sẽ cố gắng biết luật tối thượng củabản thể, luật cho biến đổi của nó, luật về cách chết đi và cách đượctái sinh lần nữa, luật cho trật tự mới của bản thể. Đó là lí do tạisao tôi gọi nó là khoa học.

0 Đánh giá

Ads Belove Post