Sự phát triển tình yêu giữa hai người

Sự phát triển tình yêu giữa hai người

Price:

Read more

- Con đường của tình yêu bản ngã: ham muốn vô thức - gần gũi vật lí - gần gũi tâm lí - kết thành một khối - lục đục, phân li - tách ra - chia tay (thiếu ý thức và quan sát để chủ động thay đổi mà bị động biến đổi bởi vô thức)
- Bắt đầu của tình yêu bản ngã: Đã có sẵn một khao khát hình mẫu bên trong + một ý thích bất chợt nảy lên từ hình dáng bên ngoài- một thôi thúc sinh học muốn gần gũi về mặt vật lí - những thăm dò bằng lời nói và va chạm tiếp xúc, quà tặng - những tìm hiểu cái thích và không thích của bản ngã.
- Thiết lập sự đồng nhất: giữa khối tình yêu bên trong, hình ảnh mong muốn về người yêu với người thực ngoài đời. Ban đầu những sai lệch bị cố tình lờ đi. Hai người chưa hiểu biết về bản thân mình cùng chìa tay xin tình yêu từ nhau.
- Tình yêu xuất hiện trong con người bắt đầu từ những sự thích thú bản ngã bên ngoài nhưng phải trải qua những tương tác tâm lí để đi tới hiểu biết tâm tính bên trong.
- Quà tặng trong tình yêu bản ngã mang dấu ấn của người tặng và đòi hỏi gìn giữ : quà tặng mang một phần của tình cảm, của bản ngã nên người ta không quên dù đã tặng. Việc rút lại tình cảm xảy ra khi mối quan hệ bị mất hoặc khi một người mất.
- Phát triển của tình yêu bản ngã: khẳng định của tình yêu thông qua những tín hiệu và việc nói thành lời -
- Thực tế phá vỡ những ảo tưởng về người yêu. Mọi người đều muốn sống theo tự do của mình, và không muốn mất tự do của mình vì người khác. Vì vậy mọi cam kết chia sẻ không gian đều chỉ có giá trị tạm thời và nếu không có ý thức thì các lực vô thức sẽ đưa tới phá vỡ quan hệ.
- Xuất hiện tình huống: hoặc người ta bỏ ảo tưởng để chấp nhận thực tế, hoặc người ta bỏ con người thực bên ngoài để ôm giữ hình ảnh mẫu bên trong của mình. Trong trường hợp sau: hoặc người ta chịu đựng cùng sống, hoặc người ta tách rời.
- Liên kết giữa 2 bản ngã tạo ra nhớ nhung, đau khổ vì những va chạm và không đáp ứng xuất hiện, mâu thuẫn giữa tự do cá nhân và việc sống chung.
- Yêu có phải là nhớ thường xuyên tới nhau không? Nhớ xảy ra khi có sự xa cách về vật lí và có ham muốn được nối liền.
- Đau khổ của tình yêu bản ngã là tất yếu, đó là cái đau của bản ngã không được thoả mãn theo nó.
- Con đường đi lên và đi xuống của tình yêu: tình cảm không đứng yên một chỗ mà thay đổi do với sự thay đổi của bản ngã.
- Tình yêu đi lên khi bản ngã nhỏ dần và mất đi và hai người hoà làm một với toàn thể.
- Tình yêu mất đi khi các bản ngã xâm lấn tự do của nhau và nhất quyết không chấp nhận nhau, và phát triển to ra.
- Tình yêu duy trì nguyên trạng khi những người yêu nhau gìn giữ cả bản ngã và biên giới bản ngã. Khi đó tình yêu bị mắc kẹt tại một điểm không phát triển lên được và con người cũng bị mắc kẹt tại điểm đó.
- Kết thúc của tình yêu bản ngã: tình yêu mất đi vì những điều va chạm nhỏ bé làm lộ ra bản ngã từng người và sự không thể chấp nhận được bản ngã kia.
- Tình yêu mất đi do người ta chỉ bắt nguồn từ bản ngã và từ những khác biệt nhỏ bé, những việc vặt trong cuộc sống, không bỏ qua được để đi tới những cái chung lớn lao.

- Sống chung và sống riêng.

Ads Belove Post