Tính chất của tình yêu bản ngã

Tính chất của tình yêu bản ngã

Price:

Read more

- Tình yêu giúp người ta vươn lên nếu biết hiểu mình hoặc làm người ta bị mắc kẹt và không thoả mãn nếu bản ngã vẫn còn. Hoặc mắc kẹt một chỗ với ảo tưởng, hoặc mắc kẹt với quá khứ.
- Tính thay đổi của tình yêu bản ngã: Tình yêu của bản ngã là tình yêu của những người còn chưa phát triển và thiếu hiểu biết, thiếu ý thức cho nên có bắt đầu và có kết thúc trong thời gian ngắn. Tình yêu này nhất định thay đổi theo thời gian, không bền vững
- Tình yêu đơn phương có phải là tình yêu không?
- Tình yêu bản ngã phủ định tự do của người khác, áp đặt ý chủ quan - Tình yêu bản ngã là sự lừa dối ban đầu (do tưởng lầm và không hiểu biết) - Nhất định gây ra đau khổ và sự chịu đựng - Tình yêu bản ngã coi trong việc bảo vệ tình yêu như tài sản của bản ngã. Tình yêu bản ngã coi ghen tuông là hợp lí, coi phản bội là xấu.
- Tỉnh yêu bản ngã chỉ dựa trên mức vật lí và tâm lí, không đủ sức vươn tới tâm linh
- Sở hữu là nhân tố phá huỷ tình yêu
- Gắn bó là cảm giác luôn muốn được gần gũi đối tượng của tình yêu mình. Sự gắn bó tự đem tới ràng buộc mất tự do cho cả hai người. Yêu không có liên quan tới gắn bó. Gắn bó chỉ là một hình thức tàn dư của bản ngã.
- Ghen tuông là cái đối lập với tình yêu chứ không phải là nhân tố bảo vệ tình yêu. Ghen tuông là biểu lộ của trạng thái sở hữu của bản ngã.
- Tự do cần phải được tính tới trong tình yêu. Tự do còn cao hơn tình yêu và tình yêu phải dành những khoảng không gian tự do cho mọi người yêu nhau. Việc làm mất đi không gian này đồng nghĩa với việc phá huỷ dần tình yêu.
- Quá khứ và kỉ niệm là của tình yêu bản ngã. Tương lai và hi vọng cũng là phóng chiếu của bản ngã.
- Đau đớn bao giờ cũng tồn tại trong tình yêu bản ngã, khi bản ngã thấy không được đếm xỉa tới. Đòi hỏi tình yêu phải như ý muốn của mình là tình yêu của bản ngã, vì đã có yếu tố ham muốn chen vào.


Ads Belove Post