Chương 5. Trí năng

Chương 5. Trí năng

Price:

Read more

Osho - Trực giác
Chương 5. Trí năng


Tôi tuyệt đối không phản bác lại trí năng. Trí năng có vai trò của nó, có điều là vai trò ấy có giới hạn, có chừng mực, và chúng ta cần phải nắm bắt được giới hạn này.Đảm nhiệm công việc của một nhà khoa học, chúng ta không thể không sử dụng tới trí năng. Trí năng thực sự là một cơ chế tuyệt vời, nhưng nó chỉ tuyệt vời nếu như nó đứng ở vị trí của kẻ đầy tớ, chứ không phải khi nó đảm nhận vai trò ông chủ. Một khi đã trở thành ông chủ, giành quyền chi phối con người, trí năng sẽ trở nên đáng sợ. Tâm trí sẽ là một người đầy tớ tuyệt vời khi tâm trí phụng sự cho ý thức, nhưng tâm trí sẽ biến thành một lão ác ôn nếu nó vượt lên trở thành chủ nhân của ý thức.
Vấn đề cốt yếu ở đây chính là vai trò và tầm quan trọng. Tôi lại phải nói lại một lần nữa rằng tôi không hề có ý chống đối lại trí năng. Chính bản thân tôi cũng sử dụng trí năng của mình, vậy thì sao có thể phản bác lại nó cơ chứ? Ngay bây giờ đây, khi đang nói chuyện với mọi người, tôi cũng đang sử dụng trí năng. Nhưng trong mối quan hệ với trí năng, tôi đứng ở vị trí của người làm chủ. Nếu muốn, tôi vận dụng nó; khi tôi không muốn, trí năng cũng không thể thao túng được bản thân tôi. Nhưng trí năng, tâm trí, và quá trình tư duy của mọi người sẽ vẫn cứ tiếp diễn mà không hề phụ thuộc vào việc chúng ta có muốn hay không. Nó không quấy rầy gì con người ta., bất kể là ai đi chăng nữa, nó chỉ biết tiếp tục và tiếp tục, thậm chí là khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, trí năng vẫn cứ tiếp tục công việc của mình không ngừng nghỉ. Trí năng là một đầy tớ kh6ng biết nghe lời, có lẽ vì nó chiếm giữ vai trò chỉ đạo quá lâu rồi nên cũng quên luôn rằng nó chỉ là một đầy tớ của con người mà thôi.
Lúc đi dạo, chúng ta cần dùng tới đôi chân, nhưng khi ngồi xuống rồi, thì không cần thiết phải cử động đôi chân như trước nữa. Mọi người hỏi tôi rằng: "Ông Osho này, tôi thấy ông ngồi trên ghế nói chuyện với chúng tôi trong hai giờ đồng hồ liền mà tư thế không thay đổi; ông thậm chí còn không cử động đôi chân dù chỉ một lần." Làm sao mà tôi phải cử động chân? Tôi có đang đi bộ đâu nào! Nhưng tôi hiểu những gì mọi người băn khoăn; đó là vì dù có đang ngồi trên ghế đi nữa, thì thực chất mọi người cũng không thực sự đang ngồi theo đúng nghĩa. Mọi người vẫn cứ đang cử động đôi chân, thay đổi vị trí, tư thế, hay là làm một nghìn lẻ một việc gì khác nữa, đang xoay, đang vặn hay đang động đậy không yên. Mọi việc cũng xảy ra tương tự với tâm trí của mọi người.

Ads Belove Post