Con đường phát triển của tình yêu

Con đường phát triển của tình yêu

Price:

Read more- Con đường phát triển của tình yêu là từ bản ngã tới toàn thể, là con đường phát triển tâm thức.
- Hai con đường chính cho phát triển tâm thức: thông qua hiểu biết - nỗ lực cá nhân (thiền) hoặc thông qua sự giúp đỡ của người khác (tình yêu), với điều kiện người giúp đỡ phải đã có tình yêu không bản ngã.
- Tình yêu đích thực có chứa tính thiền, có trí huệ để bao trùm tất cả. Hai cá nhân độc lập yêu nhau nhưng hoàn toàn tự do.
- Thiền phát triển dựa trên việc dừng lại tâm trí suy diễn, lập luận, lí lẽ để trực giác lên tiếng. Trực giác cho người ta sự sáng suốt và hoà hợp với toàn thể sự tồn tại. Tình yêu với toàn thể nảy sinh từ nhận biết này.
- Tình yêu phát triển giữa người chứng ngộ và người chưa chứng ngộ sẽ đưa người chưa chứng ngộ đi lên bằng việc xoá bỏ dần bản ngã. Đấy là quá trình đau đớn của việc mất đi bản ngã và chỉ có thể xảy ra khi tình yêu với người đã chứng ngộ đủ mạnh để vượt qua bản ngã.
- Tình yêu không có thiền nhất định sẽ thoái hoá do sự phát triển của các cá nhân là khác nhau và rời xa nhau. Thiền làm cho người ta được đồng bộ theo mục tiêu mất đi bản ngã và hoà hợp với cái toàn thể.

0 Đánh giá

Ads Belove Post