Chương 3: Đi trên dây - Niềm tin và Tin cậy

Chương 3: Đi trên dây - Niềm tin và Tin cậy

Price:

Read more

Osho – Nghệ thuật Cân bằng Sự sống và Cái chết
Chương 3: Đi trên dây (tiếp theo)
13 tháng 10 năm 1976, buổi sáng tại thính đường Phật


Niềm tin và Tin cậy

Nếu bạn thực sự muốn đạt được sự cân bằng thì hãy bỏ rơi mọi hệ thống niềm tin mà không qua trải nghiệm của mình. Chúng sẽ chẳng ích gì. Đầu óc tin mà không biết là đầu óc ngu dốt; đầu óc tin cậy có sự thông minh tinh khiết trong nó. Đầu óc tin mà không biết là đầu óc xoàng xĩnh; đầu óc tin cậy trở nên hoàn hảo. Tin cậy tạo ra sự hoàn hảo.
Và sự khác nhau giữa tin mà không biết và tin cậy là đơn giản. Tôi không nói về nghĩa trong từ điển. Trong từ điển có thể là như thế này: Niềm tin có nghĩa là tin cậy, tin cậy có nghĩa là tin tưởng, tin tưởng có nghĩa là niềm tin – tôi đang nói về tồn tại. Trong hành trình của tồn tại, niềm tin là vay mượn, sự tin cậy là của bạn. Với niềm tin, bạn tin nhưng lại có nghi ngờ bên dưới. Tin cậy không có yếu tố nghi ngờ trong nó; nó chỉ đơn giản là làm trống rỗng sự nghi ngờ. Niềm tin tạo ra sự chia trong bạn: Một phần tâm trí bạn tin, một phần tâm trí bạn từ chối. Tin cậy là tính duy nhất trong bản thể bạn, trong tính toàn bộ của bạn.
Nhưng làm cách nào tính toàn bộ của bạn có thể là sự tin cậy trừ khi bạn trải nghiệm nó? Thượng đế của tôn giáo sẽ không làm điều đó cho bạn, Thượng đế của trải nghiệm của tôi sẽ không làm điều đó cho bạn. Thượng đế của trải nghiệm của đấng bề trên sẽ không làm điều đó cho bạn – đó phải là trải nghiệm của bạn. Và nếu bạn mang hệ thống niềm tin thì bạn sẽ lại đến với những trải nghiệm mà chúng không phù hợp với niềm tin, và thế thì tâm trí sẽ có xu hướng không nhìn thấy những trải nghiệm đó, không chú ý đến chúng, bởi vì chúng rất nhiễu loạn. Chúng hủy hoại niềm tin của bạn mà bạn thì muốn dính vào niềm tin của mình. Thế thì bạn sẽ ngày càng trở nên mù lòa đối với sự sống – niềm tin trở thành sự bịt mắt.
Tin cậy mở mắt ra: tin cậy không có gì để mất. Tin cậy có nghĩa bất kì điều gì là thực thì là thực – “Tôi có thể có những ước mơ và những mong muốn của tôi ra bên ngoài, chúng không tạo ra bất kì sự khác biệt nào đối với thực tại. Chúng chỉ có thể làm cho tôi sao lãng khỏi thực tại.”
Nếu bạn có niềm tin và bạn chống lại trải nghiệm mà niềm tin nói là không thể, hoặc, trải nghiệm quá tuyệt đến mức bạn bỏ rơi niềm tin thì bạn sẽ chọn điều gì – niềm tin hoặc trải nghiệm? Xu hướng của tâm trí là chọn niềm tin và quên trải nghiệm. Đó là cách bạn đã lỡ nhiều cơ hội khi Thượng đế gõ lên ô cửa của bạn.

Nên nhớ, không chỉ bạn là người đang tìm kiếm sự thật – sự thật cũng đang tìm kiếm bạn. Nhiều lần cánh tay đã tới rất gần bạn, nó gần như đã chạm vào bạn, nhưng bạn đã nhún vai và bỏ đi. Nó không phù hợp với niềm tin của bạn, và bạn đã chọn niềm tin được chọn của mình.
Tôi đã nghe câu chuyện cười Do Thái rất hay.
Câu chuyện cười về con ma cà rồng đã bay vào buồng ngủ của Patrick O’Rourker vào ban đêm với mục đích h1ut máu ông ta. Nhớ lại những câu chuyện người mẹ kể cho mình, O’Rourker đã túm lấy cây thánh giá và vung lên một cách điên dại nhằm vào mặt ma cà rồng. Ma cà rồng dừng lại trong chốc lát, lắc đầu khục khục trong lưỡi, và dẫn giải một cách ân cần bằng tiếng Do Thái cổ nguyên sơ nhất, “Oy vey, Bubbula! Bạn đã bao giờ có con ma cà rồng sai chưa!”
Bây giờ, nếu ma cà rồng thuộc Kitô giáo thì điều đó thật tốt! Bạn có thể chỉ ra cây thập giá. Nhưng nếu ma cà rồng thuộc Do Thái giáo, thế thì sao? Thế thì “Oy vey, Bubbula! Bạn đã bao giờ có con ma cà rồng sai chưa!”
Nếu bạn có niềm tin nào đó và cuộc sống không phù hợp với nó thì bạn sẽ làm gì? Bạn có thể liên tục giơ cây thánh giá – nhưng ma cà rồng là Do Thái. Thế thì nó sẽ không chú ý đến cây thánh giá của bạn. Thế thì bạn sẽ làm gì?

Cuộc sống qua rộng lớn và hệ thống niềm tin quá nhỏ bé; cuộc sống quá vô hạn và hệ thống niềm tin quá nhỏ nhặt. Cuộc sống chưa bao giờ phù hợp với bất kì niềm tin nào, và nếu bạn cố ép cuộc sống của bạn thành hệ thống niềm tin của mình thì bạn đang cố làm điều không thể. Điều đó chưa bao giờ xảy ra; nó không thể xảy ra bởi tính tự nhiên của vạn vật. Bỏ rơi tất cả những niềm tin và bắt đầu học làm cách nào trải nghiệm.
Xem tiếp Chương 3Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post