Chương 3: Đi trên dây - Tin cậy là hương thơm của cân bằng

Chương 3: Đi trên dây - Tin cậy là hương thơm của cân bằng

Price:

Read more

Osho – Nghệ thuật Cân bằng Sự sống và Cái chết
Chương 3: Đi trên dây (tiếp theo)
13 tháng 10 năm 1976, buổi sáng tại thính đường Phật


Tin cậy là hương thơm của cân bằng

Có một nhà huyền môn Sufi rất nổi tiếng tên là Shaqiq. Ông ta đã tin Thượng đế quá sâu sắc, quá mãnh liệt đến mức ông ta chỉ sống bởi sự tin cậy đó.
Shaqiq đã sống cuộc đời quá trong trắng. Có rất ít nhà huyền môn đã sống theo cách như vậy, nhưng có những người đã sống theo cách như vậy. Sự tin cậy quá bao la, sự tin cậy quá tuyệt đối đến mức không cần thiết phải làm bất kì điều gì – Thượng đế liên tục làm nhiều điều cho bạn. Thực tế, khi bạn đang thực hiện những điều đó thì ngài cũng thực hiện chúng; bạn không chỉ nghĩ mà bạn còn đang thực hiện chúng.
Vào một ngày, người đàn ông đến chỗ Shaqiq và buộc tội ông ta về sự lười biếng, và yêu cầu ông ta làm việc cho mình. “Tôi sẽ trả công cho ông theo công việc của ông,” người đàn ông nói thêm.
Shaqiq trả lời, “Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của ông nếu không có năm trở ngại. Đầu tiên, có thể ông bị phá sản. Thứ hai, kẻ trộm có thể lấy cắp đồ của ông. Thứ ba, bất kì điều gì ông trao tôi thì ông cũng sẽ thực hiện rất miễn cưỡng. Thứ tư, nếu ông tìm ra tôi có lỗi trong công việc thì ông sẽ phạt tôi. Thứ năm, cái chết sẽ đến với ông, tôi sẽ mất nguồn cung cấp tốt của mình.” “Bây giờ,” Shaqiq kết luận, “xảy ra rằng, tôi có bậc thầy, ông ấy hoàn toàn trống rỗng về những điều không hoàn thiện đó.”
Đó chính là sự tin cậy là gì. Tin cậy cuộc sống thì bạn không thể mất bất kì điều gì. Nhưng sự tin cậy đó không thể xuất hiện bởi học thuyết; sự tin cậy đó không thể xuất hiện bởi giáo dục, bởi thuyết giảng, bởi nghiên cứu, bởi suy luận – sự tin cậy đó chỉ có thể xuất hiện bởi trải nghiệm sống trong tất cả các cực đối nghịch của nó, trong mọi mâu thuẫn của nó, trong tất cả sự ngược đời của nó. Khi cùng với mọi sự ngược đời thì bạn tới điểm cân bằng; đó là sự tin cậy. Sự tin cậy là hương thơm của cân bằng, là hương vị của cân bằng.

Xem tiếp Chương 3 - Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post