Tại sao lại có quá nhiều nỗi thất vọng trên thế gian?

Tại sao lại có quá nhiều nỗi thất vọng trên thế gian?

Price:

Read moreBởi vì quá hy vọng. Hy vọng và sẽ có thất vọng. Đừng hy vọng, và sẽ không có thất vọng. Thất vọng là sản phẩm phụ: bạn càng hy vọng thì bạn càng tạo ra thất vọng cho chính mình. Cho nên thất vọng không thực sự là rắc rối, nó là hậu quả. Hy vọng là rắc rối.
Thất vọng chỉ là cái bóng theo sau hy vọng. Nếu bạn không hy vọng thậm chí chỉ trong thời điểm, nếu bạn ở trong tâm trạng không hy vọng thì điều đó trở thành đơn giản. Bạn hỏi câu hỏi và câu trả lời xuất hiện; có ngay sự thỏa mãn. Nhưng nếu bạn hỏi với bất kỳ sự mong đợi nào thì bạn sẽ bị thất vọng bởi câu trả lời.
Mọi điều chúng ta thực hiện, chúng ta đều thực hiện với những mong đợi. Nếu tôi yêu một người nào đó, hy vọng xuất hiện mà thậm chí tôi không nhận biết nó. Tôi bắt đầu hy vọng tình yêu được đáp lại. Tôi hãy còn chưa yêu, tôi hãy chưa trong tình yêu, nhưng hy vọng đã xuất hiện và bây giờ nó sẽ hủy hoại toàn bộ vấn đề. Tình yêu tạo ra nhiều thất vọng hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này, bởi vì với tình yêu bạn đang trong hy vọng không tưởng. Bạn đã không ở trong hành trình và bạn đã bắt đầu nghĩ về việc quay trở về nhà.
Bạn càng hy vọng tình yêu thì sẽ càng khó khăn hơn để tình yêu quay lại với bạn. Nếu bạn hy vọng tình yêu từ một người nào đó thì người kia sẽ cảm nhận điều đó như là sự lệ thuộc; điều đó sẽ là một bổn phận đối với anh ta, một cái gì đó anh ta phải làm. Và khi tình yêu là một bổn phận thì nó không thể làm mãn nguyện bất kỳ ai, bởi vì tình yêu như là một bổn phận là cái thứ vô hồn.
Tình yêu chỉ có thể như là cuộc chơi vui mà không phải là một bổn phận. Tình yêu là tự do và bổn phận là sự lệ thuộc, là gánh nặng mà con người phải mang. Và khi bạn phải mang một cái gì đó thì vẻ đẹp của nó mất đi. Nét tươi trẻ, tính thi vị, mọi thứ bị mất đi, và người kia sẽ ngay lập tức cảm nhận rằng đó là một cái gì đó chết đã được trao. Tình yêu với hy vọng và bạn đã giết chết tình yêu. Nó chết yểu - tình yêu của bạn sẽ là đứa trẻ chết non. Thế rồi sẽ có thất vọng.
Tình yêu như là cuộc chơi mà không như sự mặc cả, không phải vì có một cái gì đó mà bạn muốn có từ nó. Đúng hơn là, yêu người kia như là một mục đích của chính nó. Cám ơn Thượng Đế rằng bạn đã yêu và hãy quên việc có được đáp trả hay không. Đừng mặc cả về nó và bạn sẽ không bao giờ thất vọng; cuộc đời của bạn sẽ tràn đầy tình yêu. Khi tình yêu đã tuôn chảy trong sự toàn bộ của nó thì sẽ có phúc lạc, sẽ có nhập định.
Tôi sử dụng tình yêu như là một ví dụ. Quy lệ tương tự cũng được áp dụng cho mọi vấn đề. Có quá nhiều thất vọng trên thế gian đến mức việc tìm một người nào đó không thất vọng là điều khó khăn. Thậm chí những người được gọi là thánh của bạn cũng thất vọng: thất vọng vì những môn đệ của họ, thất vọng bởi vì bắt đầu có những hy vọng về họ rằng họ nên làm điều này và không nên làm điều kia; họ nên giống như thế này và không nên giống như thế kia. Thế thì thất vọng buộc phải xuất hiện, nó đã xuất hiện.
Cái gọi là những người lao động của bạn, tất cả họ đều thất vọng bởi vì họ có nhiều hy vọng. Bất kỳ ý tưởng của họ là gì thì xã hội cũng phải thích ứng; bất kỳ ý tưởng không tưởng của họ là gì thì mọi người cũng phải tuân theo. Họ hy vọng quá nhiều. Họ nghĩ rằng toàn bộ thế giới phải biến đổi ngay lập tức theo ý tưởng của họ. Nhưng thế giới vẫn vận hành theo cách riêng của nó, cho nên họ thất vọng.
Tìm ra một người không thất vọng là điều rất khó khăn. Và nếu bạn tìm ra một người như vậy thì bạn biết rằng đó là một người tôn giáo. Mục đích là gì, nguyên nhân là gì, nguồn cơn của thất vọng là gì thì cũng không tạo ra khác biệt nào. Con người có thể thất vọng bởi quyền lực, bởi danh vọng, bởi giàu sang. Con người có thể thất vọng bởi tình yêu. Thậm chí con người có thể thất vọng bởi Thượng Đế.
Bạn muốn Thượng Đế đến với bạn. Bạn bắt đầu thiền và hy vọng xuất hiện. Tôi đã nhìn thấy nhiều người thiền mười lăm phút mỗi ngày, họ đến với tôi và nói, “Tôi đang thiền và tôi vẫn chưa nhận ra điều linh thiêng. Toàn bộ nỗ lực có vẻ như là vô nghĩa”. Họ đã dâng cho thiền mỗi ngày mười lăm phút trong bảy ngày và Thượng Đế vẫn không được nhìn thấy ở đâu. “Tôi vẫn không đến gần được Thượng Đế, vậy thì tôi nên làm gì?” Thậm chí trong việc tìm kiếm điều linh thiêng chúng ta cũng hy vọng. Hy vọng là độc hại. Chính vì vậy mà có sự thất vọng; nó phải là như vậy. Phải nhận ra sự giả tạo, sự độc hại của tâm trí hy vọng. Dần dần nếu bạn trở nên nhận biết điều đó thì những hy vọng sẽ bị bỏ rơi và sẽ không còn thất vọng nữa.
Cho nên đừng hỏi câu hỏi, “Tại sao có quá nhiều nỗi thất vọng trên thế gian?” mà hãy hỏi “Tại sao mình quá thất vọng?”, thế thì toàn bộ khía cạnh sẽ thay đổi. Khi một người nào đó tự hỏi, tại sao thế gian có quá nhiều thất vọng thì lại có hy vọng rằng thế gian có thể ít thất vọng hơn. Nhưng cho dù thế gian có thất vọng hay không thì bạn vẫn sẽ thất vọng. Thế gian là thất vọng - đó là một thực tế. Thế rồi bạn sẽ đi và cố tìm ra tại sao bạn thất vọng. Bạn sẽ tìm ra rằng nguyên nhân là bởi những hy vọng của bạn. Đó là hạt mầm, là nguyên nhân gốc rễ. Hãy vứt nó đi!
Đừng nghĩ về thế gian mà hãy nghĩ về chính bạn. Bạn là thế gian và nếu bạn bắt đầu khác đi thì thế gian cũng bắt đầu khác đi. Một phần của nó, phần bên trong của nó đã bắt đầu khác đi: thế gian đã bắt đầu thay đổi. Chúng ta luôn quan tâm đến sự thay đổi của thế gian. Đó chỉ là sự trốn chạy. Tôi luôn cảm nhận rằng mọi người quan tâm đến sự thay đổi của người khác là đang thực sự trốn chạy khỏi sự thất vọng của chính mình, khỏi mọi xung đột của mình, họ đang làm đầy tâm trí họ bởi điều gì đó khác, bởi vì họ không thể thay đổi chính mình. Cố thay đổi thế gian còn dễ hơn thay đổi chính mình.
Nên nhớ hãy tìm ra nguyên nhân của những thất vọng của chính bạn. Và bạn thực hiện càng nhanh càng tốt. Những hoàn cảnh là khác nhau, nhưng ngọn nguồn của thất vọng luôn như nhau: hy vọng.

0 Đánh giá

Ads Belove Post