Osho - Trong sự tồn tại, mọi khoảnh khắc đều quan trọng như nhau

Osho - Trong sự tồn tại, mọi khoảnh khắc đều quan trọng như nhau

Price:

Read more

Trong sự tồn tại, mọi khoảnh khắc đều quan trọng như nhau

Cho dù bạn ốm và bạn nằm trên giường, bạn sẽ làm cho những khoảnh khắc nằm trên giường đó thành những khoảnh khắc của cái đẹp và niềm vui, khoảnh khắc của thảnh thơi và nghỉ ngơi, khoảnh khắc của thiền, khoảnh khắc của việc nghe nhạc hay thơ.
Không có nhu cầu phải buồn rằng bạn ốm. Bạn nên sung sướng rằng mọi người đều ở văn phòng còn bạn nằm trên giường như vua, thảnh thơi - ai đó chuẩn bị trà cho bạn, một người bạn tỏ ý muốn tới thăm và hát cho bạn nghe.
Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao, trên khắp thế giới, trong mọi nền văn hóa, trong mọi xã hội, có vài ngày trong năm lại dành cho tết và lễ hội? Vài ngày này dành cho tết chỉ là việc bù lại - bởi vì xã hội đã lấy đi tất cả mọi lễ hội của cuộc sống của bạn, và nếu không cái gì được trao bù lại cho bạn, cuộc sống của bạn có thể trở thành nguy hiểm cho nền văn hóa. Mọi nền văn hóa đều phải cho bạn cái bù gì đó để bạn không cảm thấy bị mất hoàn toàn trong khổ, trong buồn...
Nhưng những cái bù lại đó là giả. Bao giờ cũng nhớ rằng xã hội bù lại cho bạn khi nó thấy rằng cái bị kìm nén có thể bùng nổ thành tình huống nguy hiểm nếu điều đó không được bù lại. Xã hội tìm ra cách nào đó để cho phép bạn xả ra cái bị kìm nén. Nhưng đây không phải là lễ hội đúng, và nó không thể đúng được. Lễ hội đúng phải tới từ cuộc sống của bạn, trong cuộc sống của bạn.
Và lễ hội đúng không thể tương ứng theo lịch được, rằng vào ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch hàng năm bạn sẽ làm lễ hội. Kì lạ thay, cả năm bạn khổ và vào ngày mồng 1/1 bỗng nhiên bạn thoát ra khỏi khổ, nhảy múa. Hoặc khổ là giả hoặc ngày mồng 1/1 là giả, cả hai không thể đúng được. Và khi ngày mồng 1/1 qua rồi, bạn trở lại trong cái hố tối tăm của mình, mọi người đều trong khổ của mình, mọi người đều trong lo âu của mình...
Cuộc sống nhẽ ra phải là lễ hội liên tục,chỉ thế thì bạn mới có thể trưởng thành. Biến đổi những cái nhỏ bé thành lễ hội đi!

Ads Belove Post