Ích kỷ - Vị tha

Ích kỷ - Vị tha

Price:

Read more

Ích kỷ - Vị tha


Phục vụ bản thân mình khó làm sao...
Phật ngụ ý gì bởi điều đó? Ông ấy ngụ ý nhận biết khó làm sao - bởi vì đó là việc phục vụ đúng duy nhất cho bản thân bạn. Chừng nào bạn còn chưa hết sức yêu lấy bản thân mình bạn sẽ không đi vào cuộc hành trình gian nan đó của việc mang tính quan sát đâu. Bạn có thể mang tính quan sát chỉ nếu bạn yêu bản thân mình mạnh mẽ tới mức bạn không muốn cam kết với bất kì xuẩn ngốc nào, bất kì điều hại nào, tới mức bạn không muốn mang bất kì khổ sở nào lên bản thân mình.
Hãy ích kỉ - bởi vì nếu bạn ích kỉ bạn sẽ vị tha. Trước hết hãy được bắt rễ vào trong bản thể của mình, và thế rồi bạn sẽ giúp ích được cho người khác. Nhưng bạn đã được dạy bảo rằng nếu bạn ích kỉ điều đó là xấu. "Hãy đừng ích kỉ, hãy vị tha! Hãy giúp người khác, phục vụ người khác, và quên bản thân mình đi!"
Một bà mẹ bảo đứa con trai nhỏ của mình, "Nghĩa vụ của chúng ta là phục vụ người khác. Thượng đế đã làm ra con để phục vụ người khác."
Đứa trẻ nghĩ một lúc rồi nói, "Con có thể hiểu được điều đó - rằng Thượng đế đã làm ra con để phục vụ cho người khác - nhưng sao Thượng đế lại làm ra người khác? Để phục vụ con à? Nhưng điều này dường như buồn cười! Ngài làm ra con để phục vụ người khác, làm ra người khác để phục vụ con sao? Sao con không thể phục vụ bản thân con và họ phục vụ bản thân họ? Điều đó sẽ đơn giản hơn, ít phức tạp hơn."

Bạn đã được bảo hãy phục vụ người khác - và bạn phục vụ họ, nhưng bạn có thể làm được phục vụ gì cho họ? Nhân danh phục vụ, bạn làm đủ mọi loại điều sai cho mọi người. Bạn nhất định làm điều sai bởi vì bạn không đủ tỉnh táo...

0 Đánh giá

Ads Belove Post