Osho – Vedanta: Bảy bước tới Samadhi

Osho – Vedanta: Bảy bước tới Samadhi

Price:

Read more

Osho – Vedanta: Bảy bước tới Samadhi


Bình luận của Osho về kinh Akshya Upanishad

Cầu mong lời nói của ta được bắt nguồn trong tâm ta, và tâm ta được bắt nguồn trong lời nói.
Ô bản ngã – chiếu sáng Brahman, hiển lộ cho ta.

Lời nói và tâm từ nền tảng sự hiểu biết của ta, vì vậy xin đừng phá hủy việc đi tìm hiểu biết của ta. Ngày và đêm ta sống trong sự đi tìm này.

Ta sẽ nói luật; ta sẽ nói sự thật. Cầu mong Brahman bảo vệ ta;
Cầu mong ngài bảo vệ người nói, bảo vệ người nói.

Aum, Shanti, Shanti, Shanti.
Nhà hiền triết Sankriti một lần đến thăm Adityalok, nơi trú ngụ của thần mặt trời, và cúi chào Ngài, sùng bái Ngài với những gì được biết như Chakshusmati Vidya.

Aum, kính chào thần mặt trời, người chiếu sáng mắt nhìn! Kính chào Mặt trời, người là một chiến binh vĩ đại.

Kính chào Mặt trời, người là tượng trưng cho ba sự điều kiện hóa: Tamas, rajas và sattva.

Ô Chúa tể, từ không thật hướng đến sự thật, từ bóng tối hướng đến ánh sáng, từ cái chết hướng đến bất tử. Kính chào Mặt trời, con trai của Aditi, người là ánh sáng trong mắt chúng ta.

Và chúng ta dâng hiến tất cả những gì chúng ta có đến mặt trời, người thống trị vũ trụ. Nhiều hài lòng với sự sùng mộ vơí Chakshusmati Vidya,

Thần Mặt trời nói:
Một Brahmin đọc thuộc lòng Vidya (hiểu biết) này mỗi ngày sẽ không bị các bệnh về mắt, bất cứ người nào trong gia đình ông cũng không bao giờ bị mù.

Sức mạnh của Vidya này đạt được nếu nó được dạy cho tám Brahmin, và biết nó một người đạt được sự vĩ đại.

Mục lục
Chương 1: Hướng tới sự thật
Chương 2: Đạt được cái nhìn thực
Chương 3: Với tất cả trái tim
Chương 4: Sự hiểu biết tối thượng
Chương 5: Trong sự kiên nhẫn sâu sắc
Chương 6: Với ân huệ của các bậc hiền triết
Chương 7: Bạn trở thành sự dâng hiến
Chương 8: Tâm kiên định
Chương 9: Phương tiện là mục tiêu
Chương 10: Sự siêu phàm là hiện tượng tự nhiên
Chương 11: Một trong nhiều
Chương 12: Chỉ nhận biết còn lại
Chương 13: Khi đồng tiền biến mất
Chương 14: Ngọn lửa đèn bất động
Chương 15: Thượng đế tìm kiếm bạn
Chương 16: Nghệ thuật hấp hối
Chương 17: Vực sâu và đỉnh cao
Hết

Ads Belove Post