Osho – Vedanta: Bảy Bước Tới Samadhi

Osho – Vedanta: Bảy Bước Tới Samadhi

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Vedanta - Bảy Bước Tới Samadhi

Osho

Bình Luận Của Osho Về Kinh Akshya Upanishad

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Vedanta - Bảy Bước Tới Samadhi' ê


Cầu mong lời nói của ta được bắt nguồn trong tâm ta, và tâm ta được bắt nguồn trong lời nói.

Ô, bản ngã – chiếu sáng Brahman, hiển lộ cho ta.

Lời nói và tâm từ nền tảng sự hiểu biết của ta, vì vậy xin đừng phá hủy việc đi tìm hiểu biết của ta. Ngày và đêm ta sống trong sự đi tìm này.

Ta sẽ nói luật; ta sẽ nói sự thật. Cầu mong Brahman bảo vệ ta;

Cầu mong ngài bảo vệ người nói, bảo vệ người nói.

Aum, Shanti, Shanti, Shanti.

Nhà hiền triết Sankriti một lần đến thăm Adityalok, nơi trú ngụ của thần mặt trời, và cúi chào Ngài, sùng bái Ngài với những gì được biết như Chakshusmati Vidya.

Aum, kính chào thần mặt trời, người chiếu sáng mắt nhìn! Kính chào Mặt trời, người là một chiến binh vĩ đại.

Kính chào Mặt trời, người là tượng trưng cho ba sự điều kiện hóa. Tamas, rajas và sattva.

Ô Chúa tể, từ không thật hướng đến sự thật, từ bóng tối hướng đến ánh sáng, từ cái chết hướng đến bất tử. Kính chào Mặt trời, con trai của Aditi, người là ánh sáng trong mắt chúng ta.

Và chúng ta dâng hiến tất cả những gì chúng ta có đến mặt trời, người thống trị vũ trụ. Nhiều hài lòng với sự sùng mộ với Chakshusmati Vidya, Thần Mặt trời nói.

Một Brahmin đọc thuộc lòng Vidya (hiểu biết) này mỗi ngày sẽ không bị các bệnh về mắt, bất cứ người nào trong gia đình ông cũng không bao giờ bị mù.

Sức mạnh của Vidya này đạt được nếu nó được dạy cho tám Brahmin, và biết nó một người đạt được sự vĩ đại.

 

Mục Lục

Chương 1. Hướng Tới Sự Thật

Chương 2. Đạt Được Cái Nhìn Thực

Chương 3. Với Tất Cả Trái Tim

Chương 4. Sự Hiểu Biết Tối Thượng

Chương 5. Trong Sự Kiên Nhẫn Sâu Sắc

Chương 6. Với Ân Huệ Của Các Bậc Hiền Triết

Chương 7. Bạn Trở Thành Sự Dâng Hiến

Chương 8. Tâm Kiên Định

Chương 9. Phương Tiện Là Mục Tiêu


Ô, Chúa tể, từ không thật hướng đến sự thật, từ bóng tối hướng đến ánh sáng, từ cái chết hướng đến bất tử. Kính chào Mặt trời, con trai của Aditi, người là ánh sáng trong mắt chúng ta.

Chương 10. Sự Siêu Phàm Là Hiện Tượng Tự Nhiên

Chương 11. Một Trong Nhiều

Chương 12. Chỉ Nhận Biết Còn Lại

Chương 13. Khi Đồng Tiền Biến Mất

Chương 14. Ngọn Lửa Đèn Bất Động

Chương 15. Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn

Chương 16. Nghệ Thuật Hấp Hối

Chương 17. Vực Sâu Và Đỉnh Cao

Hết


Đọc Miễn Phí Sách Thiền - Download Sách Thiền PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Thiền Hoặc Download ê

Ads Belove Post