Chương 10. Nổi dậy không cách mạng

Chương 10. Nổi dậy không cách mạng

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 10. Nổi dậy không cách mạng


Con người còn chưa đi tới điểm các chính phủ có thể bị giải tán. Những người vô chính phủ như Kropotkin đã chống lại chính phủ, luật pháp. Ông ấy muốn giải tán chúng. Tôi cũng là người vô chính phủ nhưng theo cách hoàn toàn đối lập với Kropotkin.
Tôi muốn nâng tâm thức con người tới điểm mà chính phủ trở thành vô tích sự, tòa án thành trống rỗng, không ai bị sát hại, không ai bị cưỡng hiếp, không ai bị tra tấn hay quấy rối. Bạn có thấy sự khác biệt không? Nhấn mạnh của Kropotkin là giải tán các chính phủ. Nhấn mạnh của tôi là nâng cao tâm thức của con người tới điểm các chính phủ trở thành, theo sự thỏa thuận riêng của họ, vô dụng; tới điểm tòa án bắt đầu đóng cửa, cảnh sát bắt đầu biến mất bởi vì không có việc và các quan tòa được bảo, “Hãy đi tìm nghề khác đi.” Tôi là người vô chính phủ từ chiều hướng khác. Trước hết hãy để mọi người sẵn sàng và chính phủ sẽ biến mất theo cách riêng của nó. Tôi không ủng hộ việc phá hủy chính phủ; họ đang đáp ứng cho nhu cầu nào đó. Con người vẫn còn man rợ, xấu tới mức nếu con người không bị ngăn cản bởi bạo lực, toàn thể xã hội sẽ trong hỗn độn.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post