Chương 11. Chướng ngại và bàn đạp - Đáp ứng với câu hỏi

Chương 11. Chướng ngại và bàn đạp - Đáp ứng với câu hỏi

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 11. Chướng ngại và bàn đạp - Đáp ứng với câu hỏiCó nhiều loại tự do – xã hội, chính trị, kinh tế - nhưng chúng chỉ là bề ngoài. Tự do đúng có chiều hướng hoàn toàn khác. Nó không liên quan tới thế giới bên ngoài chút nào; nó nảy sinh bên trong bạn. Nó là tự do khỏi mọi loại ước định, ý thức hệ tôn giáo, triết lí chính trị.
Tất cả mọi điều đã từng được người khác áp đặt lên bạn đều trói buộc bạn, xiềng xích bạn, cầm tù bạn, làm cho bạn thành nô lệ về tâm linh.
Thiền không là gì ngoài việc phá hủy tất cả những trói buộc và ước định này, việc phá hủy toàn bộ nhà tù để cho bạn lại có thể tự do dưới bầu trời và các vì sao, ở bên ngoài chỗ thoáng đãng, sẵn có cho sự tồn tại.
Khoảnh khắc bạn sẵn có cho sự tồn tại, sự tồn tại sẵn có cho bạn. Và việc gặp gỡ của hai cái sẵn có đó là phúc lạc tối thượng. Nhưng nó có thể xảy ra chỉ trong tự do. Tự do có giá trị cao nhất; không có gì cao hơn.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post