Chương 11. Toàn bộ mong ước: Con đường dẫn tới không ước mong

Chương 11. Toàn bộ mong ước: Con đường dẫn tới không ước mong

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 11. Toàn bộ mong ước: Con đường dẫn tới không ước mong


Tất cả những gì chúng ta nói và dự định về cuộc sống là hành trình đến cái chết. Nếu bạn có thể hiểu rằng toàn bộ cuộc sống của bạn chỉ là một cuộc hành trình và không là gì khác, vậy thì bạn sẽ ít quan tâm đến cuộc sống hơn và quan tâm đến cái chết nhiều hơn. Vào một ngày nào đó, một người nào đó quan tâm đến cái chết nhiều hơn, người đó có thể hướng sâu hơn vào chiều sâu của cuộc sống; nếu không họ sẽ chỉ vẫn trên bề mặt.
Nhưng chúng ta không hoàn toàn quan tâm đến cái chết: đúng ra là, chúng ta trốn tránh sự thật. Cái chết có đó, và chúng ta đang hấp hối ở nọi thời điểm. Cái chết không phải là cái gì đó xa lạ, nó ở đây và bây giờ: chúng ta đang hấp hối. Nhưng trong khi chúng ta đang hấp hối chúng ta liên tục lo lắng về cuộc sống. Điều này liên quan tới cuộc sống, điều này còn vượt trên sự lo lắng tới cuộc sống, đó là sự chạy trốn, sự sợ hãi. Cái chết có đó, rất sâu sắc bên trong – đó là sự phát triển.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post