Chương 12. Linh hồn là gì?

Chương 12. Linh hồn là gì?

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 12. Linh hồn là gì?


Câu hỏi:
Thầy gọi linh hồn là gì? Có phải linh hồn chính là sự thức tỉnh hoặc là một cái gì đó như là cá thể?
Thực sự, việc gọi nó là gì không thành vấn đề, chúng ta sẽ bỏ lỡ nó. Bất kì sự khái niệm hóa nào cũng sẽ dẫn đến việc bỏ lỡ sự thực – bất kì khái niệm nào – cho nên bất kì cái gì được biết đến như là bản ngã, linh hồn, đều không phải là thực. Điều đó không thể là như vậy. Tất cả những người đã định nghĩa nó thì họ đều định nghĩa với điều kiện: họ đang cố gắng một cái gì đó vô lí. Rằng không thể nói là họ đang thuyết giảng; rằng không thể xác định là họ đang định nghĩa, rằng không thể biết họ đang tạo ra lí thuyết về điều đó. Đã có ba thái độ về điều này.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post