Chương 19. Các kĩ thuật truyền thống

Chương 19. Các kĩ thuật truyền thống

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 19. Các kĩ thuật truyền thống


Bông hoa chưa bao giờ biết đến mặt trời và bông hoa nở dưới ánh mặt trời là không như nhau. Chúng không thể là như nhau. Bông hoa chưa bao giờ biết bình minh sẽ không bao giờ biết mặt trời mọc bên trong nó. Đó là sự tê liệt; đó chỉ là tiềm năng. Nó chưa bao giờ biết đến linh hồn của chính mình. Nhưng bông hoa nở dưới bình minh sẽ nhìn thấy một cái gì đó bên trong mình. Nó biết linh hồn mình. Bây giờ bông hoa không chỉ là bông hoa; nó đã biết đến cái bên trong sâu sắc và đầy xúc cảm.
(Chương này còn tiếp)


Hết quyển "Thiền - Nghệ thuật của nhập định" - Quay về Mục lục

Ads Belove Post