Chương 2. Xã hội và tự do cá nhân – Phỏng vấn

Chương 2. Xã hội và tự do cá nhân – Phỏng vấn

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 2. Xã hội và tự do cá nhân – Phỏng vấn


Các quy tắc xã hội dường như là nhu cầu cơ sở cho nhân loại. Vậy mà không xã hội nào đã bao giờ giúp cho con người nhận ra bản thân mình. Xin thầy hãy giải thích loại quan hệ nào tồn tại giữa các cá nhân và xã hội, và làm sao chúng có thể giúp lẫn nhau để tiến hóa?
Đó là câu hỏi rất phức tạp nhưng rất nền tảng nữa. Trong toàn thể sự tồn tại, chỉ con người mới cần quy tắc. Không con vật nào cần bất kì quy tắc nào.
Điều đầu tiên phải được hiểu là ở chỗ cái gì đó nhân tạo về quy tắc. Lí do con người cần chúng là ở chỗ người đó đã rời bỏ việc là con vật, vậy mà người đó vẫn chưa trở thành người.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post