Chương 3. Vấn đề Thượng đế

Chương 3. Vấn đề Thượng đế

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 3. Vấn đề Thượng đế


Có câu ngạn ngữ tiên tri của Nietzsche: “Thượng đế chết và con người tự do.” Ông ấy có cái nhìn sáng suốt vô cùng vào vấn đề này. Rất ít người từng có khả năng hiểu chiều sâu phát biểu của ông ấy. Đó là cột mốc trong lịch sử tâm thức.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post