Chương 4. Quyền năng chuyển hóa của sự thờ cúng tượng thần, của các câu thần chú, của âm nhạc và nhảy múa

Chương 4. Quyền năng chuyển hóa của sự thờ cúng tượng thần, của các câu thần chú, của âm nhạc và nhảy múa

Price:

Read more

Osho - Những điều huyền bí tiềm ẩn
Chương 4. Quyền năng chuyển hóa của sự thờ cúng tượng thần, của các câu thần chú, của âm nhạc và nhảy múa
16 tháng 6 năm 1971, buổi tối tại Woodland, Bombay, Ấn Độ


Tiến sĩ Frank Rudolf đã dành trọn đời mình cùng một số bộ lạc ở Amazon để nghiên cứu một hiện tượng vô cùng kì lạ. Tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện đó để các bạn có thể hiểu dễ hơn về sự tôn thờ tượng thần mà tôi đã đề cập. Hầu hết các cộng đồng nguyên thủy đều được biết đến bởi cách thức đặc biệt trong thời gian dài. Rudolf đã nghiên cứu điều này và đã đưa ra những kết luận gây ngạc nhiên.
Chắc chắn các bộ lạc nguyên thủy tin rằng có thể làm cho con người mắc phải căn bệnh nào đó thông qua tượng thần bằng đất sét giống với người đó. Họ tin rằng cái chết cũng có thể được mang đến theo cách như vậy. Trong ba mươi năm, tiến sĩ Rudolf đã nỗ lực để tìm ra làm cách nào mà bệnh tật và cái chết lại có thể được truyền thông qua hình nhân bằng đất sét của một người nào đó. Rudolf đã tiếp cận chủ đề một cách hoài nghi và khoa học, hàng trăm lần, ông đã tận mắt nhìn thấy thực tế rằng bệnh tật và cái chết được truyền thậm chí khi con người ở xa hàng nghìn dặm.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post