Chương 4. Ý tưởng về định mệnh và số phận

Chương 4. Ý tưởng về định mệnh và số phận

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 4. Ý tưởng về định mệnh và số phận


Không có định mệnh, không có số phận. Bạn đang cố gắng đổ trách nhiệm của mình lên cái gì đó không tồn tại. Và bởi vì nó không tồn tại, nó không thể phản đối bạn được; nó không thể nói, "Xin đừng đổ trách nhiệm của anh lên tôi!"
Thượng đế im lặng, bạn có thể đổ mọi thứ lên ngài - không phản đối bởi vì chẳng có ai để phản đối. Định mệnh lại là như cũ. Bạn thất bại trong tình yêu, bạn thất bại trong các vấn đề khác. Chính điều gây đau là bạn đã thất bại. Bạn cần một loại thuốc mỡ nào đó cho trái tim bị thương của mình. "Định mệnh" là thuốc mỡ hay, lại sẵn có tự do. Bạn chẳng phải trả tiền cho nó. Bạn có thể nói, "Tôi có thể làm gì được?" - Mọi thứ đều do định mệnh quyết định." Thành công hay thất bại, giàu hay nghèo, ốm bệnh hay mạnh khỏe, sống hay chết - mọi thứ đều trong tay của quyền năng không biết được gọi là định mệnh. "Mình đã làm hết sức rồi, mình vẫn cứ thất bại. Mình tuân theo mọi nguyên tắc đạo đức đã được thuyết giảng cho mình vậy mà mình vẫn nghèo. Và mình thấy đủ mọi loại người vô đạo trở nên giàu, đi lên trước, trở nên nổi tiếng. Đấy tất cả đều là định mệnh." Nó cho bạn sự an ủi. Nó cho bạn sự an ủi rằng bạn không đạt tới mục đích của mình.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post