Chương 6. Di chuyển sâu vào vùng được biết đến

Chương 6. Di chuyển sâu vào vùng được biết đến

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 6. Di chuyển sâu vào vùng được biết đến


Bạn không thể tìm kiếm điều linh thiêng, và cũng không thể tìm kiếm được sau này bởi vì bạn  chỉ có thể tìm những gì bạn đã thực sự biết. Tìm kiếm có nghĩa là khát khao và bạn không thể tìm kiếm cái gì đó không được biết đến. Làm thế nào bạn có thể tìm kiếm một cái gì đó mà bạn chưa biết một tí gì về nó? Sự khát khao tìm kiếm chỉ xuất hiện sau khi bạn đã nếm trải một cái gì đó, biết một cái gì đó – thậm chí chỉ là thoáng qua. Cho nên không thể tìm kiếm được điều linh thiêng. Nhưng khi tôi nói, điều linh thiêng không thể được tìm kiếm, tôi không ngụ ý rằng nó không thể được nhận ra. Nó không thể được tìm kiếm nhưng nó có thể được nhận ra.
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 7 Quay về Mục lục

Ads Belove Post