Chương 7. Kundalini: Sự thức tỉnh của sức sống

Chương 7. Kundalini: Sự thức tỉnh của sức sống

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 7. Kundalini: Sự thức tỉnh của sức sống


Có lập luận rằng bất kì kiến thức nào về kundalini hoặc về những đường dẫn bí truyền của năng lượng sinh học - năng lượng bên trong của sức sống - đang được khái quát hóa. Đó là sự khác nhau từ cá thể đối với cá thể; gốc rễ của nó là không giống nhau. Với A nó sẽ khác; với B nó sẽ khác; với C nó sẽ khác. Cuộc sống bên trong của bạn có cá tính riêng, cho nên khi bạn yêu cầu một cái gì đó thông qua kiến thức lí thuyết, điều đó sẽ không có tác dụng - có thể nó sẽ gây trở ngại - bởi vì điều đó không phải là bạn. Nó không thể là bạn. Bạn sẽ chỉ biết về bạn khi bạn hướng vào bên trong.
Có những chakras (luân xa) nhưng hầu hết là khác nhau với mỗi cá thể. Có thể có bảy, có thể có chín, có thể có nhiều, có thể có ít. Đó là lí do tại sao rất nhiều truyền thống đã được phát triển. Đạo Phật nói có chín chakras, đạo Hindu nói có bảy, Tây Tạng nói có bốn - và tất cả họ đều đúng!
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 8 Quay về Mục lục

Ads Belove Post