Chương 7. Lạc đà, sư tử, đứa bé

Chương 7. Lạc đà, sư tử, đứa bé

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 7. Lạc đà, sư tử, đứa bé


Con người được sinh ra không hoàn hảo. Con người được sinh ra không đầy đủ. Con người được sinh ra như một quá trình. Con người được sinh ra trên đường như kẻ hành hương. Đó là nỗi bi thảm của con người và cũng là niềm cực lạc của con người nữa - bi thảm bởi vì con người không thể nghỉ được, con người phải đi lên trước, con người bao giờ cũng phải tiến lên trước. Con người phải tìm và kiếm và thám hiểm; con người phải trở thành bởi vì bản thể con người nảy sinh chỉ thông qua việc trở thành. Trở thành là bản thể của con người. Con người chỉ có thể hiện hữu nếu con người đang di chuyển.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post