Chương 8. Chứng ngộ: Khởi đầu không điểm kết

Chương 8. Chứng ngộ: Khởi đầu không điểm kết

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 8. Chứng ngộ: Khởi đầu không điểm kết


Không có cấp độ của chứng ngộ. Một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện, nó sẽ có đó. Nó giống như cú nhảy vào đại dương của cảm nhận. Bạn nhảy, bạn là một với nó, giống như rơi vào đại dương và trở thành một với nó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn biết về toàn bộ đại dương.
Thời điểm đó là toàn bộ: thời điểm đánh rơi bản ngã - thời điểm mà bản ngã bị loại bỏ, thời điểm không bản ngã - đó là toàn bộ, là hoàn toàn. Về phía bạn nó là hoàn hảo. Nhưng với đại dương, với điều linh thiêng thì đó chỉ là sự khởi đầu, và sẽ không có kết thúc.
Nên nhớ một điều: sự ngu dốt không có bắt đầu, nhưng có kết thúc. Bạn không biết sự ngu dốt của bạn bắt đầu từ đâu: bạn luôn tìm nó, bạn luôn ở giữa. Bạn chưa bao giờ biết bắt đầu: không có sự khởi đầu.
Ngu dốt không có khởi đầu nhưng có kết thúc. Chứng ngộ có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Và cả hai điều này trở thành duy nhất, chúng là duy nhất. Sự khởi đầu của chứng ngộ và sự kết thúc của ngu dốt là cùng một giá trị. Nó là một, là nguy hiểm đối với hai bộ mặt: một bộ mặt nhìn thẳng vào sự ngu dốt không khởi đầu, và bộ mặt kia nhìn vào khởi đầu của chứng ngộ không điểm kết.
(Chương này Còn tiếp)
Xem Chương 9 Quay về Mục lục

Ads Belove Post