Chương 9. Từ phản ứng tới hành động

Chương 9. Từ phản ứng tới hành động

Price:

Read more

Osho - Tự do - Dũng cảm là bản thân mình
(Sự sáng suốt về cách sống mới)
Chương 9. Từ phản ứng tới hành động


Điều đầu tiên, và điều cơ bản nhất cần được hiểu, là ở chỗ bất kì cái gì bạn làm, nó không nên là phản ứng. Nếu nó là hành động thế thì không có vấn đề gì. Hành động bao giờ cũng tốt; phản ứng bao giờ cũng xấu.
Cho nên trước hết hãy hiểu thuật ngữ phản ứng. Nó nghĩa là bạn hành động một cách vô ý thức. Ai đó đang thao túng bạn. Ai đó nói điều gì đó, làm điều gì đó, và bạn phản ứng. Người làm chủ thực của tình huống là ai đó khác. Ai đó tới và sỉ nhục bạn và bạn phản ứng, bạn trở nên giận. Ai đó tới và ca ngợi bạn và bạn mĩm cười và bạn trở nên sướng âm ỉ. Cả hai là một thôi. Bạn là nô lệ và người khác biết cách nhấn nút của bạn. Bạn hành xử như cái máy. Bạn là cái máy tự động, còn chưa là người.
Hãy hành động, đừng phản ứng. Đừng là đồ chơi trong tay người khác.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post