Lời tựa: Bạn có thực sự biết tình yêu là gì không?

Lời tựa: Bạn có thực sự biết tình yêu là gì không?

Price:

Read more

Lời tựa: Bạn có thực sự biết tình yêu là gì không?


Trong hội nghị Plato, Socrates nói rằng:
"Ai biết được những bí ẩn của tình yêu thì người đó sẽ biết rõ sự chân thành là gì. Khi biết được bản chất cơ bản này của nhân loại, người ta nhận thấy rằng không gì thiết thực và hữu ích hơn tình yêu."
Tôi đã dành cả đời mình để thảo luận về tình yêu, qua hàng ngàn cách khác nhau, nhưng thông điệp chính vẫn không thay đổi. Chỉ có một điều cơ bản chúng ta cần ghi nhớ: Thứ tình yêu đích thực không phải là thứ tình yêu bạn hay nghĩ đến. Cũng không phải là thứ tình yêu mà Socrates hay tôi nói về.
Thứ tình yêu bạn biết đến chỉ là một ham muốn sinh lí, nó tùy thuộc vào hoóc-môn (kích thích tố) của bạn. Nó có thể bị thay đổi rất dễ dàng, chỉ cần một thay đổi nhỏ nơi hoóc-môn của bạn và rồi thứ tình yêu mà bạn đã từng nghĩ là "vĩnh cửu" sẽ lập tức biến mất. Bạn đã và đang gọi sự thèm khát về xác thịt này là "tình yêu". Bạn cần phải nhớ rõ sự phân biệt này.
Socrates nói rằng, "Ai biết được những bí ẩn của tình yêu..." Sự thèm khát, sự dâm ô, thú tính hoàn toàn không sở hữu bất kì một bí ẩn nào. Nó chỉ đơn giản là một trò chơi sinh lý; mọi động vật, mọi loài chim, mọi loài thực vật đều biết đến thứ này.
"Ai biết được những bí ẩn của tình yêu thì người đó sẽ biết rõ sự chân thành là gì."
Thứ tình yêu có thể chạm đến được sự thật chỉ có thể bắt nguồn từ ý thức của bạn, không phải từ thể xác của bạn mà là từ nơi tận cùng tâm hồn bạn. Thói dâm ô bắt nguồn từ thể xác của bạn, tình yêu bắt nguồn từ ý thức của bạn. Nhưng người ta không biết được ý thức của mình nên họ không ngừng hiểu sai về tình yêu, họ cho rằng sự ham muốn của thể xác là tình yêu.
Rất ít người trên thế gian thực sự biết được tình yêu là gì. Họ là những người rất tĩnh lặng, rất bình tâm. Từ sự tĩnh lặng đó, họ tìm đến được tới nơi tận cùng của tâm hồn mình, linh hồn của họ. Một khi bạn đã tiếp cận được với linh hồn mình, tình yêu của bạn sẽ không còn là một mối quan hệ nữa, khi ấy nó trở thành một chiếc bóng của bạn. Bạn đi đến đâu, nó đi đến đó.
Lúc này đây, những gì bạn gọi là tình yêu luôn được dành riêng cho một ai đó, gắn liền với một ai đó, giới hạn trong một phạm vi nào đó. Tình yêu không phải là thứ mà người ta có thể giới hạn nó. Bạn chỉ có thể có tình yêu đặt trên hai bàn tay nhưng bạn không thể có tình yêu đạt trong hai nắm tay. Ngay khi bạn nắm tay lại, tình yêu lập tức biến mất.
Socrates nói đúng: "Ai biết được những bí ẩn của tình yêu thì người đó sẽ biết rõ sự chân thành là gì" vì chúng là hai tên gọi của cùng một đối tượng. Nếu bạn chưa biết sự chân thành là gì thì bạn cũng chưa thể biết được tình yêu là gì.
Khi biết được bản chất cơ bản này của nhân loại, người ta nhận thấy rằng không gì thiết thực và hữu ích hơn tình yêu."

Ads Belove Post