Chương 3. Khát khao là mong muốn

Chương 3. Khát khao là mong muốn

Price:

Read more

Osho - Lòng trắc ẩn - Sự nở hoa cuối cùng của tình yêu
Chương 3. Khát khao là mong muốn


Bạn có thể hiểu rõ về khát khao. Nó giống và khác những hình thái khát khao khác như thế nào?
Khát khao là mong muốn, không có sự khát biệt hoàn toàn. Cho dù bạn muốn giúp đỡ  hay làm hại người khác, bản chất của sự mong muốn vẫn như nhau.
Đức Phật có khát khao giúp đỡ mọi người. Người cứu giúp nhưng đó không phải là mong muốn mà chỉ là hành động xuất phát từ bên trong. Đó là hương thơm của bông hoa vừa mới nở. Những bông hoa không mong muốn rằng hương thơm của mình sẽ lan tỏa trong gió và tới được với con người. Việc hương thơm đó có đến được với con người hay không không hoàn toàn phụ thuộc vào những bông hoa. Nếu tới được với con người, đó là sự ngẫu nhiên mà nếu không thì cũng là sự ngẫu nhiên. Mặt trời mọc – không phải mong muốn để đánh thức mọi người, là cho những bông hoa nở hay khiến những chú chim ca hát. Tất cả diễn ra như bản chất của nó.
Đức Phật giúp con người không phải vì Ngài mong muốn được giúp đỡ mà chỉ vì lòng trắc ẩn là bản chất của Ngài. Nhiều người vì thiền định mà trở nên động lòng trắc ẩn, nhưng không phải là ‘đầy tớ của con người’. Người đầy tớ của con người là những người tinh quái, thế giới đã chịu đựng quá nhiều từ những con người này bởi vì sự phục vụ của họ là một mong muốn của lòng trắc ẩn giả tạo, và sự khát khao này sẽ không bao giờ trở thành lòng trắc ẩn.
(Chương này còn tiếp)
Xem Chương 4 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post