Chương 6. Trái tim và khối óc

Chương 6. Trái tim và khối óc

Price:

Read more

Osho - Lòng trắc ẩn - Sự nở hoa cuối cùng của tình yêu
Chương 6. Trái tim và khối óc


Việc cố gắng giúp người khác có ý nghĩa gì? Việc đó dường như giống việc cố gắng thay đổi họ hơn là tôn trọng và yêu thương họ vô điều kiện. Ông có thể nói gì về việc này không?

(Chương này còn tiếp)
Xem Chương 7 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post