Những Trích Dẫn Và Trích Đoạn Hay Nhất Của Bậc Thầy Tâm Linh Osho

Những Trích Dẫn Và Trích Đoạn Hay Nhất Của Bậc Thầy Tâm Linh Osho

Price:

Read more

Thiền Osho by Vô Ngã

Sách Osho

(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)

Những Trích Dẫn Và Trích Đoạn Hay Nhất

Của Bậc Thầy Tâm Linh Osho

Mục LụcNghe hoặc Tải MP3 'Osho - Trích Đoạn' ê


Osho Trích Đoạn 0001 - Ba Câu Hỏi (Cuộc Sống - Tình Yêu - Tiếng Cười)

Osho Trích Đoạn 0002 - Chấp Nhận Chính Mình (Thân Thiết)

Osho Trích Đoạn 0003 - Chỉ Cần Chịu Trách Nhiệm Cho Chính Bạn

Osho Trích Đoạn 0004 - Chuyển Đổi Tư Duy Thành Cảm Nhận

Osho Trích Đoạn 0005 - Có Cái Tốt Cao Hơn Bên Ngoài Tốt Và Xấu

Osho Trích Đoạn 0006 - Để Có Khoảng Cách (Tình Yêu - Tự Do - Một Mình)

Osho Trích Đoạn 0007 - Gắn Bó Và Tự Do Trong Tình Yêu (Tình Yêu - Tự Do - Một Mình)

Osho Trích Đoạn 0008 - Hãy Thực Với Bản Thân Mình (Cân Bằng Thân Tâm)

Osho Trích Đoạn 0009 - Mục Đích Cuộc Sống

Osho Trích Đoạn 0010 - Nỗi Buồn Là Thực Hơn Hạnh Phúc

Osho Trích Đoạn 0011 - Sống Và Phát Triển Cùng Tình Yêu (Luận Về Tình Yêu)

Osho Trích Đoạn 0012 - Tâm Trí Là Gì?

Osho Trích Đoạn 0013 - Tạo Quan Hệ Bắt Nguồn Trong Phúc Lạc

Osho Trích Đoạn 0014 - Thoát Khỏi Vòng Quay Ngựa Gỗ (Yêu - Being In Love)


Chỉ với thiền, tình yêu mới bắt đầu khoác lên mình những màu sắc mới, âm nhạc mới, ca khúc mới, điệu nhảy mới - bởi vì thiền giúp bạn hiểu thấu được cực đối lập, và chính trong sự thấu hiểu đó, xung đột sẽ biến mất.

Osho Trích Đoạn 0015 - Tôi Là Ai  Không Thực Sự Là Câu Hỏi

Osho Trích Đoạn 0016 – Thượng Đế Là Kinh Nghiệm Tối Thượng Về Im Lặng, Về Cái Đẹp, Về Phúc Lạc

Osho Trích Đoạn 0017 – Thượng Đế Không Bao Giờ Tạo Ra Thế Giới Này

Osho Trích Đoạn 0018 – Phật Tính Là Thoát Ra Khỏi Toàn Thể Việc Ước Định

Osho Trích Đoạn 0019 – Người Chứng Ngộ Đã Chết Rồi

Osho Trích Đoạn 0020 – Không Ai Có Thể Làm Bạn Thành Tốt Và Không Ai Có Thể Làm Bạn Thành Xấu Được

Osho Trích Đoạn 0021 – Đừng Bị Đồng Nhất Với Bản Ngã, Dùng Bản Ngã Của Bạn Đi

Osho Trích Đoạn 0022 – Bạn Không Hiện Hữu, Chỉ Vũ Trụ Hiện Hữu

Osho Trích Đoạn 0023 – Con Người Không Bao Giờ Gặp Thượng Đế

Osho Trích Đoạn 0024 – Chán, Một Hiện Tượng Tâm Linh Lớn Lao

Osho Trích Đoạn 0025 – Bỏ Ngôn Ngữ Là Bỏ Mọi Cái Được Con Người Tạo Ra

Osho Trích Đoạn 0026 – Bạn Phải Được Sinh Ra Hai Lần

Osho Trích Đoạn 0027 – Điều Đầu Tiên Cho Người Tìm Kiếm Là Gạt Bỏ Mọi Niềm Tin Do Người Khác Trao

Osho Trích Đoạn 0028 – Không Có Mục Đích, Không Có Con Đường

Osho Trích Đoạn 0029 – Khai Ngộ Là Bỏ Đi Cái Giả

Osho Trích Đoạn 0030 – Chừng Nào Bạn Chưa Biết Rằng Bạn Là Bất Tử, Bạn Sẽ Vẫn Còn Tham

Osho Trích Đoạn 0031 – Nỗi Buồn Thực Là Thế Này

Osho Trích Đoạn 0032 – Thiền Nghĩa Là Gạt Tâm Trí Sang Bên

Osho Trích Đoạn 0033 – Để Tìm Chân Lý, Bạn Phải Học Nghệ Thuật Không Tin

Osho Trích Đoạn 0034 – Bạn Sẽ Phải Chìm Sâu Vào Bên Trong Cái Ta Riêng Của Bạn

Osho Trích Đoạn 0035 – Tôi Chỉ Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Không Ai Cả

Osho Trích Đoạn 0036 – Trừ Khi Điều Đó Được Biết Đến, Không Cái Gì Được Biết Đến

Osho Trích Đoạn 0037 – Nếu Bạn Muốn Hạnh Phúc, Không Có Cách Nào Khác Hơn Là Chứng Ngộ

Osho Trích Đoạn 0038 – Khi Bạn Trở Nên Thật, Thế Giới Thật Xuất Hiện

Osho Trích Đoạn 0039 – Tôi Không Ở Đây Để Cho Bạn Chân Lí

Osho Trích Đoạn 0040 – Là Phúc Lạc Chính Là Tuyệt Đối Bình Thường

Osho Trích Đoạn 0041 – Bạn Phải Biến Mất Để Thấy Thực Tại Như Nó Là

Osho Trích Đoạn 0042 – Toàn Bộ Ý Tưởng Về Tái Sinh Là Quan Niệm Sai Lầm

Osho Trích Đoạn 0043 – Đừng Chiến Đấu Với Quỷ, Đem Ánh Sáng Tới

Osho Trích Đoạn 0044 – Nếu Bạn Muốn Trở Nên Chín Chắn

(Còn tiếp – Cập nhật luôn luôn)


Đọc Miễn Phí Sách Osho - Download Sách Osho PDF

Nghe Miễn Phí Sách Nói Osho Hoặc Download ê

Ads Belove Post