Sự sống và Tái sinh

Sự sống và Tái sinh

Price:

Read more

Sự sống và Tái sinh


Nguồn gốc sự sống
Sự sống bắt đầu qua 2 giai đoạn: thể Ê-te (Etheric) và qua thể vật chất (physical). Dĩ nhiên là khi thể Ê-te bắt đầu thì chưa xuất hiện thể vật chất. Lúc đó sự sống thể hiện qua phần tinh túy của nó (the spirit is the essence) là những hạt giống tâm thức. Có thể gọi những hạt giống nhận thức này là những đốm lửa từ cơ thể Đấng Sáng Tạo (sparks of God’s body), là những hạt điện tử của Ngài (his electrons). Những hạt giống tâm thức này có thể tương đương với khái niệm tàng thức (A-lại-da thức) hay nghiệp lực của Phật giáo.
Các hạt giống tâm thức không có hình thù và tồn tại dưới dạng ánh sáng thuần khiết (pure light). Chúng mang theo kiến thức của vũ trụ bản nguyên (knowledge from the origins) và được sinh ra từ cội nguồn (the source) vũ trụ. Ta có thể ví nó giống như tâm điểm của hệ thống luân xa trong cơ thể của Đấng Sáng Tạo (solar plexus Chakra of God). Nói một cách khoa học, các hạt giống này rất là tinh tế (subtle level) và chúng không có dao động về năng lượng (energetic vibration). Như vậy có nghĩa là chúng không có tỷ trọng năng lượng hay mật độ của thể khí (energetic or ethetic density). Chúng ở dưới dạng ánh sáng thuần khiết (pure light).
Các ánh sáng trinh nguyên này nở rộng ra (expand) trong khắp vũ trụ và khi nó co lại (condenses) đến một mật độ nào đó, nó trở thành các hạt vật chất (molecules) – dạng năng lượng được nén lại (compact energy). Khi đó phần vật chất hữu hình được hình thành. Các chất hữu hình này bắt đầu thành hình trong những khu vực va chạm của vũ trụ (cosmic wall), thời kỳ này vẫn được gọi là Thời Kỳ Hỗn Mang (Chaos).
Các hạt giống tâm thức được sinh ra với hai nhiệm vụ:
Làm cho chất hữu hình trở lại thành ánh sáng thuần khiết.
Gom góp những trải nghiệm (experiences) trong vũ trụ, hiểu rõ những tri thức thu thập được để trở thành một Đấng Sáng Tạo mới.
Các ánh sang trinh nguyên tinh khiết này luôn co vào rồi lại dãn ra. Tiến trình co-dãn tinh tế này (subtle process) được con người gọi là Tái Sinh hay Đầu Thai (reincarnation).
Trong tiến trình tái sinh mà hạt giống tâm thức được gắn vào các chất hữu hình (matter) dưới tư cách là linh hồn. Chúng làm phần vật chất trở nên tinh khiết hơn, rồi trở về lại thành dạng ánh sang thuần khiết. Vì vậy chúng ta phải phá bỏ quan niệm rằng các chất hữu hình là không tinh khiết (impure) và linh hồn phải được thoát khỏi chúng để trở về cội nguồn (source).
Thực ra vật chất hữu hình cũng có thể trở nên tinh khiết và những hạt giống tâm thức được sinh ra để mà trợ giúp việc này, giúp các chất hữu hình trở lại thành ánh sang một lần nữa. Tiến trình này được mệnh danh là "DHUATER TUMTI KEI DHU URNUS ATERTI” theo tiếng Sayonic, tạm dịch là “Mang Trời về Đất và mang Ánh sáng về Trời” (Bring the sky to Earth and give back the light to the sky).
Quá trình Tái Sinh/Luân Hồi buộc mọi thứ phải tiến hóa (evolve), cả con người cũng vậy. Bởi vì mục đích của tiến trình này chính là tiến tới sự hòa nhập (integration) của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Vì vậy mà các linh hồn (souls) và nhất là các hạt giống tâm thức (spirit) cần phải thấu hiểu mọi quy luật trong vũ trụ để chính nó có thể trở thành một vũ trụ mới.

Tiến trình Tái sinh
Tất cả các hạt giống tâm thức cần phải được tái sinh. Chúng tái sinh như thế nào?
Chúng tái sinh thông qua một hình thái năng lượng đậm đặc hơn được gọi là linh hồn (soul). Linh hồn là một hình thái đậm đặc nhất của hạt giống tâm thức. Những ánh sáng trinh nguyên là những hạt giống nhận thức tái sinh (đầu thai) bằng cách gắn vào phần vật chất hữu hình dưới dạng linh hồn.
Thân thể con người được tạo nên từ nhiều loại năng lượng khác nhau. Phần quan trọng của thân thể là Hệ Thống Luân xa (chakras).
Luân xa thứ nhất là luân xa xương cụt, tại khúc xương cụt, luân xa này có liên hệ đến bộ phận sinh dục nam, nữ, bàng quang, tiền liệt tuyến.
Luân xa thứ hai là luân xa đốt sống cùng, vị trí ở đốt sống cùng. Luân xa thứ hai có liên hệ đến ruột non, ruột già, thận, tuyến thượng thận.
Luân xa thứ ba là luân xa của trung tâm đám rối thái dương, có liên hệ đến gan, mật, bao tử, lá lách, tuyến tụy.
Luân xa thứ tưhay trung tâm tim, ở giữa ngực, phía trên đám rối thái dương và có liên hệ đến phổi, tim.
Luân xa thứ năm là luân xa họng, ở ngang họng và liên hệ đến tuyến giáp trạng, tai, mũi, họng.
Luân xa thứ sáu ở phía trên mũi giữa hai con mắt, đôi khi được gọi là con mắt thứ ba đó là luân xa trán, nó liên hệ với tuyến tùng, não, tiểu não.
Luân xa thứ bảy ở đỉnh sọ, tương ứng với tuyến yên, tuyến chỉ huy toàn hệ nội tiết.gồm có: chân, mông, ruột, tim, cuống họng, con mắt thứ ba và đỉnh đầu.
Đây là những tuyến năng lượng (energetic glands) hay còn gọi là kinh mạch giúp cho hạt giống tâm thức dưới hình thái linh hồn có thể kết nối với phần vật chất hữu hình là thân thể. Mỗi luân xa sẽ giao tiếp với mỗi kinh mạch của thân thể. Vì mỗi linh hồn cũng là một hình thái năng lượng nên chúng có rung động tương thích với tần số rung động của các chất hữu hình (level of the matter). Nhờ vậy mà những quá trình kết nối và giao tiếp giữa hạt giống tâm thức dưới dạng linh hồn và cơ thể hữu hình được diễn ra.
Mỗi một hạt giống tâm thức thông qua cơ thể hữu hình để trải nghiệm và hiểu và thông suốt được các quy luật của sự sống trong các chiều khác nhau. Tri thức này cho phép chúng trở thành một Đấng Sáng Tạo mới.
Tiến trình tiến hóa là kết quả của những gì xảy ra trong vũ trụ, trong mọi lãnh vực, trong mỗi chiều (dimension) của vũ trụ. Thí dụ: Ngay trong lúc này, chúng ta đang sống qua chiều thứ ba (third dimension). Do cấu trúc của vũ trụ ở chiều thứ 3 bao gồm sự sinh ra của các vật thể (matter) và sự tan rã của nó (decomposition of matter). Tiến trình sinh diệt của vật chất hữu hình làm xuất hiện khái niệm thời gian. Thời gian là yếu tố làm tan rã các vật chất hữu hình, vì vậy mà khái niệm thời gian chỉ hiện diện chiều thế giới hữu hình (physical world) mà thôi. Sự trau dồi những trải nghiệm về sự Sinh-Diệt và Thời gian có thể kéo dài từ vài năm cho tới hàng ngàn năm, tùy theo những gì từng linh hồn hay hạt giống tâm thức cần phải học hỏi.


Tài liệu tham khảo từ Matias De Stefano
Pháp Thuận biên dịch - 2012

Ads Belove Post