Aloneness (Cô độc)

Aloneness (Cô độc)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Aloneness

Lời dẫn giải
Khi không có “ai khác có ý nghĩa” trong cuộc đời, chúng ta có thể hoặc cô đơn, hoặc tận hưởng sự tự do chỉ có khi ta cô độc. Khi những chân lý sâu thẳm bên trong ta không được ủng hộ bởi người khác, chúng ta hoặc cảm thấy bị cô lập và cay đắng, hoặc chấp nhận sự thật rằng: lý lẽ của chúng ta đủ mạnh để tồn tại, mà không cần sự chấp nhận của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nếu bạn đang đối mặt với tình huống như vậy, hãy hiểu rõ phương cách bạn lựa chọn để quan sát “sự cô đơn” của mình và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
Nhân vật khiêm nhường trong lá bài này tỏa sáng từ bên trong. Một trong những đóng góp đáng kể nhất của Đức Phật cho đời sống tâm linh nhân loại là khẳng định những giới luật của ngài: “Hãy soi sáng chính mình”. Rốt cuộc, mỗi chúng ta đều phải khai triển, từ bên trong chúng ta, năng lực tìm đường xuyên qua màn đêm mà không có bạn đồng hành, bản đồ hay chỉ dẫn.
Cô độc
Khi bạn một mình không có nghĩa là bạn cô đơn, bạn chỉ cô độc. Có sự khác biệt rất lớn giữa cô độc và cô đơn. Khi bạn cô đơn, bạn nghĩ đến người khác, bạn nhớ đến người khác. Cô đơn là một trạng thái tiêu cực. Bạn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có ai đó ở bên – bạn bè, vợ, chồng, mẹ, người thương. Thật là tốt nếu có ai đó ở bên cạnh nhưng không hề có.
Cô đơn là sự thiếu vắng người khác. Cô độc là sự tồn tại của chính mình. Cô độc rất tích cực. Nó là sự tồn tại, độc lập và viên mãn. Sự tồn tại của bạn đủ đầy đến mức có thể lấp đầy vũ trụ này và bạn không cần vì bất kỳ ai cả.


The Card
When there is no "significant other" in our lives we can either be lonely, or enjoy the freedom that solitude brings. When we find no support among others for our deeply felt truths, we can either feel isolated and bitter, or celebrate the fact that our vision is strong enough even to survive the powerful human need for the approval of family, friends or colleagues.
If you are facing such a situation now, be aware of how you are choosing to view your "aloneness" and take responsibility for the choice you have made.
The humble figure in this card glows with a light that emanates from within. One of Gautam Buddha's most significant contributions to the spiritual life of humankind was to insist to his disciples, "Be a light unto yourself." Ultimately, each of us must develop within ourselves the capacity to make our way through the darkness without any companions, maps or guide.
Osho's Teachings
When you are alone you are not alone, you are simply lonely-and there is a tremendous difference between loneliness and aloneness. When you are lonely you are thinking of the other, you are missing the other. Loneliness is a negative state. You are feeling that it would have been better if the other was there-your friend, your wife, your mother, your beloved, your husband. It would have been good if the other was there, but the other is not. Loneliness is absence of the other.
Aloneness is the presence of oneself. Aloneness is very positive. It is a presence, overflowing presence. You are so full of presence that you can fill the whole universe with your presence and there is no need for anybody.

Excerpted from ‘The Discipline of Transcendence’ by Osho

Ads Belove Post