Control (Kiểm soát)

Control (Kiểm soát)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Clouds
King of Clouds: Control

Lời dẫn giải
Sẽ có lúc và có nơi cần ta nắm quyền kiểm soát, nhưng nếu chúng ta kiểm soát cuộc sống của  mình, chúng ta sẽ trở nên rất khắt khe. Nhân vật này đang được bao bọc trong các góc cạnh của một hình kim tự tháp. Ánh sáng lấp lánh từ khuôn mặt bừng sáng của ông ta, nhưng không xuyên qua nó. Ông ta như thể đang bị ướp xác bên trong cấu trúc do chính ông dựng lên quanh mình. Hai tay ông nắm chặt, ánh nhìn của ông trống rỗng, gần như mù lòa. Phần thân dưới của ông, bên dưới chiếc bàn là một mũi dao nhọn, một lưỡi cắt để chia rẽ và phân tách. Thế giới của ông đã được sắp đặt và hoàn hảo, nhưng nó không sống động – ông không thể cho phép bất kỳ sự ngẫu hứng hay yếu đuối nào xâm nhập vào đó.
Hình ảnh King of Clouds nhắc nhở chúng ta hãy hít thở sâu, nới lỏng cà vạt và thoải mái. Nếu có sai lầm, không sao cả. Nếu mọi việc trở nên hơi mất kiểm soát thì có thể chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc. Còn rất, rất nhiều điều trong cuộc sống quan trọng hơn việc “đứng đầu mọi thứ”.
Sự kiểm soát
Những người thích kiểm soát luôn căng thẳng bởi sâu trong họ là sự rối loạn ẩn mình. Nếu bạn không thích kiểm soát, sống thoải mái, tự do thì bạn không căng thẳng. Không có vấn đề gì phải căng thẳng cả – bất cứ điều gì phải đến, sẽ đến. Bạn không có dự tính gì cho tương lai, bạn sẽ không phải làm gì. Vậy tại sao bạn lại căng thẳng?
Để kiểm soát tâm trí, bạn phải thật lạnh lùng và băng giá đến mức không một loại năng lượng nào trên đời có thể len lỏi vào tứ chi, hay thân thể bạn. Nếu năng lượng được phép di chuyển, những ức chế trồi lên. Đó là lý vì sao người ta phải học cách lạnh lùng, làm sao để chạm vào người khác mà như không chạm, làm sao để nhìn thấy người khác mà như không nhìn. Con người sống bằng lời sáo rỗng: “Xin chào, bạn khỏe không?”. Không ai có ý gì hết. Những điều này chỉ để lẩn tránh sự đối đầu giữa hai người. Mọi người không nhìn vào mắt nhau, họ không nắm tay, họ không cố gắng cảm thấy năng lượng của nhau, họ không cho phép bản thân thổ lộ – rất sợ hãi, luôn cố kiểm soát, lạnh lùng và chết chóc, trong chiếc áo bó buộc của người tâm thần.
The Card
There is a time and a place for control, but if we put it in charge of our lives we end up totally rigid. The figure is encased in the angles of pyramid shapes that surround him. Light glitters and glints off his shiny surfaces, but does not penetrate. It's as if he is almost mummified inside this structure he's built up around himself. His fists are clenched, and his stare is blank, almost blind. The lower part of his body beneath the table is a knife point, a cutting edge that divides and separates. His world is ordered and perfect, but it is not alive - he cannot allow any spontaneity or vulnerability to enter it.
The image of the King of Clouds reminds us to take a deep breath, loosen our neckties and take it easy. If mistakes happen, it's okay. If things get a little out of hand, it's probably just what the doctor ordered. There is much, much more to life than being "on top of things".
Osho’s Teachings
Controlled persons are always nervous because deep down turmoil is still hidden. If you are uncontrolled, flowing, alive, then you are not nervous. There is no question of being nervous - whatsoever happens, happens. You have no expectations for the future, you are not performing. Then why should you be nervous?
To control that mind one has to remain so cold and frozen that no life energy is allowed to move into your limbs, into your body. If energy is allowed to move, those repressions will surface. That's why people have learned how to be cold, how to touch others and yet not touch them, how to see people and yet not see them.
People live with clichés - "Hallo. How are you?" Nobody means anything. These are just to avoid the real encounter of two persons. People don't look into each other's eyes, they don't hold hands, they don't try to feel each other's energy, they don't allow each other to pour - very afraid, somehow just managing, cold and dead, in a straitjacket.
Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post