Courage (Can đảm)

Courage (Can đảm)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Courage

Lời dẫn giải
Lá bài này miêu tả một bông hoa dại nhỏ bé đang đương đầu với thách thức của sỏi đá để vươn lên đón ánh dương. Được bao quanh bởi một vầng hào quang vàng tươi rực rỡ, nó bộc lộ vẻ uy nghi của một sinh linh nhỏ bé. Không hề hổ thẹn, nó bình đẳng với cả vầng mặt trời rực sáng nhất.
Khi chúng ta đối diện với một tình huống khó khăn, chúng ta có hai lựa chọn: chúng ta có thể phẫn uất và cố tìm một ai đó hay thứ gì đó để đổ lỗi cho sự khó khăn, hoặc chúng ta đối mặt với thử thách và trưởng thành. Bông hoa này đã chỉ lối cho chúng ta, bởi niềm đam mê cuộc sống dẫn dắt chúng ta ra khỏi bóng tối và bước ra ánh sáng. Chẳng ích gì khi chống lại thách thức của cuộc đời, hay cố né tránh và chối bỏ chúng. Chúng vẫn nằm đó, và nếu hạt giống sẽ nở thành bông hoa, ta phải trải qua điều đó. Hãy can đảm để phát triển thành bông hoa mà bạn mong muốn.
Can đảm
Hạt giống không thể biết điều gì sẽ xảy ra, hạt giống chưa bao giờ biết bông hoa. Và hạt giống thậm chí không thể tin rằng nó có tiềm năng trở thành một bông hoa đẹp. Hành trình thì lâu dài, và việc không tiếp tục hành trình luôn luôn an toàn hơn bởi con đường là vô tri, không có gì được bảo đảm. Một ngàn lẻ một sự may rủi trên cuộc hành trình, đa phần là cạm bẫy – và hạt giống thì an toàn, giấu mình bên trong hạt cứng. Thế nhưng, hạt giống lại cố gắng, nó rất nỗ lực; nó buông rơi lớp vỏ cứng vốn từng bảo vệ nó, nó bắt đầu vận động. Ngay lập tức cuộc chiến bắt đầu: đấu tranh với đất, với sỏi, với đá. Tuy hạt giống vốn rất cứng, mầm non lại rất mềm và hiểm nguy thì rất nhiều.
Nếu hạt giống chọn cách trốn tránh để không gặp mối nguy hiểm nào, nó có thể sống sót một thiên niên kỷ, nhưng với mầm non thì có quá nhiều nguy nan. Nhưng mầm non bắt đầu hướng về hư vô, về phía mặt trời, về phía ngọn nguồn ánh sáng, không biết là nơi nào, không biết tại sao. Thật quá vĩ đại khi hạt giống chấp nhận thử thách, nhưng biết sao đây, ước mơ đang chiếm lấy hạt giống, vậy nên hạt giống chỉ còn cách vận động.
Con đường của nhân gian cũng như vậy. Đầy gian khổ. Cần rất nhiều lòng cam đảm.


The Card
This card shows a small wildflower that has met the challenge of the rocks and stones in its path to emerge into the light of day. Surrounded by an aura of bright golden light, it exposes the majesty of its tiny self. Unashamed, it is equal to the brightest sun.
When we are faced with a very difficult situation we have a choice. we can either be resentful, and try to find somebody or something to blame for the hardships, or we can face the challenge and grow.
The flower shows us the way, as its passion for life leads it out of the darkness and into the light. There is no point fighting against the challenges of life, or trying to avoid or deny them. They are there, and if the seed is to become the flower we must go through them. Be courageous enough to grow into the flower you are meant to be.
Osho's Teachings
The seed cannot know what is going to happen, the seed has never known the flower. And the seed cannot even believe that he has the potentiality to become a beautiful flower. Long is the journey, and it is always safer not to go on that journey because unknown is the path, nothing is guaranteed.
Nothing can be guaranteed. Thousand and one are the hazards of the journey, many are the pitfalls-and the seed is secure, hidden inside a hard core. But the seed tries, it makes an effort; it drops the hard shell which is its security, it starts moving.
Immediately the fight starts. the struggle with the soil, with the stones, with the rocks. And the seed was very hard and the sprout will be very, very soft and dangers will be many. There was no danger for the seed, the seed could have survived for millennia, but for the sprout many are the dangers. But the sprout starts towards the unknown, towards the sun, towards the source of light, not knowing where, not knowing why.
Great is the cross to be carried, but a dream possesses the seed and the seed moves. The same is the path for man. It is arduous. Much courage will be needed.

Excerpted from ‘Dang Dang Doko Dang’ by Osho

Ads Belove Post