Creativity (Tính sáng tạo)

Creativity (Tính sáng tạo)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Major Arcana - Creativity

Lời dẫn giải
Từ thuật giả kim của nước và lửa phía dưới, cho đến nữ thần ánh sáng phía trên, nhân vật trong lá bài này rõ ràng là tạo vật của năng lượng sáng tạo. Thật ra, trải nghiệm của tính sáng tạo chính là dấn thân vào sự huyền bí. Kỹ thuật, chuyên môn và kiến thức chỉ là những công cụ; bí quyết là biến bản thân thành năng lượng để kiến tạo nên vạn vật. Nguồn năng lượng này không có hình dạng hay cấu trúc hoặc được tạo nên từ bất kỳ hình dạng hay cấu trúc nào của nó.
Không có khác biệt về hình thức cụ thể nào cho tính sáng tạo của bạn – có thể là hội họa hay ca hát, làm vườn hay nấu ăn. Điều quan trọng là bạn cần cởi mở với những gì bạn muốn thể hiện. Hãy nhớ rằng chúng ta không sở hữu những sáng tạo của chúng ta; chúng không thuộc về ta. Sự sáng tạo bắt nguồn từ việc hợp nhất với thần thánh, sự huyền bí và vô tri. Nó mang đến niềm vui cho cả người sáng tạo lẫn người được sự sáng tạo ban phúc.
Tính sáng tạo
Bạn đang đưa sự sáng tạo vào công việc của mình. Nó đại diện cho thái độ và cách tiếp cận của bạn khi bạn nhìn nhận sự vật… Không phải ai cũng có thể là họa sĩ – và cũng không cần phải như vậy. Nếu ai cũng là họa sĩ thì thế giới sẽ rất xấu xí; rất khó sống. Và không phải ai cũng có thể là vũ công, thật không cần như vậy. Nhưng ai cũng có thể sáng tạo.
Bất kể điều gì bạn làm, nếu bạn làm với niềm vui, nếu bạn làm với sự trìu mến, nếu hành động của bạn không thuần túy nhuốm màu vật chất, đó chính là sáng tạo. Nếu trong tâm tư bạn có thứ gì đó phát triển, vượt qua chính bản thân nó, điều đó sẽ thuộc về phạm trù tinh thần, là nhờ sáng tạo, là nhờ thần thánh.
Bạn trở nên thần thánh hơn khi bạn sáng tạo hơn. Mọi nơi trên thế giới đều cho rằng: Chúa là đấng sáng tạo. Tôi không biết điều đó đúng hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng: càng sáng tạo chừng nào, bạn càng thánh thiện chừng nấy. Khi tính sáng tạo của bạn đạt đến đỉnh điểm, khi cuộc đời bạn trở nên sáng tạo, tức là bạn đang sống trong tâm Chúa. Vì vậy, Chúa có thể là đấng sáng tạo bởi những ai giàu sức sáng tạo chính là kẻ gần với Người nhất.
Hãy yêu quý những gì bạn làm. Hãy thiền định khi bạn đang hành động – bất kể đó là việc gì.


The Card
From the alchemy of fire and water below to the divine light entering from above, the figure in this card is literally 'possessed by' the creative force. Really, the experience of creativity is an entry into the mysterious. Technique, expertise and knowledge are just tools; the key is to abandon oneself to the energy that fuels the birth of all things.
This energy has no form or structure, yet all the forms and structures come out of it. It makes no difference what particular form your creativity takes-it can be painting or singing, planting a garden or making a meal. The important thing is to be open to what wants to be expressed through you.
Remember that we don't possess our creations; they do not belong to us. True creativity arises from a union with the divine, with the mystical and the unknowable. Then it is both a joy for the creator and a blessing to others.
Osho's Teachings
Creativity is the quality that you bring to the activity that you are doing. It is an attitude, an inner approach-how you look at things....
Not everybody can be a painter-and there is no need also. If everybody is a painter the world will be very ugly; it will be difficult to live. And not everybody can be a dancer, and there is no need. But everybody can be creative.
Whatsoever you do, if you do it joyfully, if you do it lovingly, if your act of doing is not purely economical, then it is creative. If you have something growing out of it within you, if it gives you growth, it is spiritual, it is creative, it is divine. You become more divine as you become more creative.
All the religions of the world have said God is the creator. I don't know whether he is the creator or not, but one thing I know. the more creative you become, the more godly you become.
When your creativity comes to a climax, when your whole life becomes creative, you live in God. So he must be the creator because people who have been creative have been closest to him. Love what you do. Be meditative while you are doing it-whatsoever it is!

Excerpted from ‘A Sudden Clash of Thunder’ by Osho

Ads Belove Post