Exhaustion (Kiệt quệ)

Exhaustion (Kiệt quệ)

Price:

Read more

Osho Zen Tarot
Minor Arcana: Suit of Fire
9. Exhaustion 

Lời dẫn giải
Đây là chân dung một người đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng vì đã nỗ lực cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy vị kỷ với năng suất vô cùng to lớn và nực cười. Ông đã rất bận rộn để “gắn kết tất cả với nhau” và “đảm bảo mọi thứ chạy trơn tru” mà quên mất cần phải nghỉ ngơi. Rõ ràng ông không thể cho phép chính mình được vui vẻ. Với ông, từ bỏ nhiệm vụ để có một chuyến đi biển tức là khiến toàn bộ cỗ máy sụp đổ.
Lá bài này không chỉ mang đến thông điệp về một người nghiện làm việc, nó còn nói về những cách thức, trong đó, chúng ta thiết lập tất cả những những lề thói an toàn nhưng phi tự nhiên cho bản thân với hy vọng tránh được hỗn loạn và tự phát. Cuộc sống không phải là một doanh nghiệp cần được quản lý, được sống là một điều huyền bí. Đã đến lúc xé bỏ sổ chấm công, thoát ra khỏi nhà máy và tiến hành một chuyến thám hiểm nhỏ. Công việc có thể suôn sẻ hơn nếu tâm trí bạn ở trong trạng thái thư giãn.
Kiệt quệ
Một người có lương tri có thể trở nên vô cùng kiên định. Một người có lương tri cũng có thể luôn mềm mỏng. Tại sao ư? Vì khi người ta có quan niệm sống, họ sẽ trở nên rất cứng rắn. Họ liên tục thể hiện cá tính của mình. Cá tính của con người giống như một bộ áo giáp vậy, nó bảo vệ họ, đem lại sự an toàn cho họ, cả đời họ đều theo đuổi cá tính đó. Và họ luôn phản ứng với tình thế dựa trên cá tính của mình một cách gián tiếp. Nếu ta hỏi người này một câu hỏi, anh ta đã có sẵn câu trả lời rồi.
Dấu hiệu để nhận biết một người cứng đầu, đó là người đó khá ngu ngốc, chậm hiểu, máy móc. Người đó có thể hoạt động như một chiếc máy tính tốt, nhưng chắc chắc họ không phải là con người thực thụ. Khi bạn tương tác, họ sẽ phản ứng theo cách vốn được thiết lập sẵn từ trước. Hành vi của họ đều có thể được đoán trước. Họ là những con rô bốt.
Một con người thực thụ hành động một cách tự nhiên. Nếu bạn hỏi họ một câu hỏi, bạn sẽ nhận được một câu trả lời, thay vì một phản ứng. Một con người thực thụ mở rộng trái tim, đón nhận lấy những câu hỏi của bạn; họ bộc lộ bản thân trước câu hỏi của bạn, họ trả lời câu hỏi đó.
The Card
This is the portrait of one whose whole life energy has been depleted in his efforts to keep fueling the enormous and ridiculous machine of self-importance and productivity. He has been so busy "keeping it all together" and "making sure everything runs smoothly", that he has forgotten to really rest. No doubt he can't allow himself to be playful. To abandon his duty for a trip to the beach could mean the whole structure might come tumbling down.
The message of this card is not just about being a workaholic, though. It is about all the ways in which we set up safe but unnatural routines for ourselves and, by doing so, keep the chaotic and spontaneous away from our doors. Life isn't a business to be managed, it's a mystery to be lived. It's time to tear up the time-card, break out of the factory, and take a little trip into the uncharted. Your work can flow more smoothly from a relaxed state of mind.
Osho's Teachings
A man who lives through conscience becomes hard. A man who lives through consciousness remains soft. Why? - because a man who has some ideas about how to live, naturally becomes hard. He has continuously to carry his character around himself. That character is like an armor; his protection, his security; his whole life is invested in that character. And he always reacts to situations through the character, not directly.
If you ask him a question, his answer is ready-made. That is the sign of a hard person - he is dull, stupid, mechanical. He may be a good computer, but he is not a man. You do something and he reacts in a well- established way. His reaction is predictable; he is a robot.
The real man acts spontaneously. If you ask him a question, your question gets a response, not a reaction. He opens his heart to your question, exposes himself to your question, responds to it...
Excerpted from ‘Take it Easy’ by Osho

Ads Belove Post